Příspěvek na péči a zdravotní pojištění při péči o nepříbuznou osobu

illustrator foto: g-point / stock.xchng

Dotaz:

Pečuji o svého souseda, který pobírá příspěvek na péči ve výši 880 Kč
měsíčně. Mohl by za me stát hradit zdravotní a sociální pojištění?
Soused má 55 let.

Odpověď:

Ve Vámi popsaném případě za Vás stát nebude hradit zdravotní pojištění a
ani se Vám doba péče o Vašeho souseda nebude započítávat mezi dobu
důchodového pojištění, kterou je nutné získat pro splnění nároku na
starobní či invalidní důchod. Na výše uvedené výhody má nárok pečující
osoba, která pečuje o osobu, jež pobírá příspěvek na péči alespoň ve II.
stupni závislosti a nebo pokud je pečováno o dítě do 10 let věku, které
pobírá příspěvek na péči již v I. stupni závislosti na pomoci jiné
osoby. Odměna, kterou od Vašeho souseda za poskytnutou péči dostáváte,
nepodléhá dani z příjmu fyzické osoby.

admin

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.