Zachraňme Vesnu…

Plán na uzavření dětské léčebny Vesna v Janských Lázních zvedl nebývalou vlnu zájmu a  kritiky. Zde jsou některé z reakcí čtenářů MfD.

Politici by měli pracovat pro postižené a nemocné. Ne naopak

Nesouhlasím s uzavřením léčebny Vesna. Podepsala jsem petici proti uzavření. Myslím si, že politici by se měli více angažovat ve prospěch postižených lidí a nemocných. Dle mého názoru je „zakopaný pes“ v pojišťovnách.

Jsem zdravotní sestra, pracovala jsem v Dětské léčebně Cvikov, která léčí horní cesty dýchací. Potýká se řadu let s podobnými problémy jako Janské Lázně. Z tohoto zařízení jsem byla propuštěná po 20 letech v rámci úspor.

Když dojde k propouštění personálu v Janských Lázních, snad personál sežene náhradní zaměstnání. Držím pěsti, aby se všechny pavilony zachovaly a stát finančně přispěl na provoz.

Dokud se neupraví zákony o lázeňství a pojišťovny i nadále budou zkracovat pobyty nemocným, má to vše široký dopad. Jak na provoz lázní, tak i na personál. Je smutné, že stát šetří na lidech, kteří léčbu nejvíce potřebují.

Guseová Ilona

 

Nenechte krachnout lázně, které přinášejí uznání a prestiž

Je mi velmi těžko u srdce, kam až to v Janských Lázních došlo. Byla jsem dvakrát v léčebně pro dospělé, moc mi tam pomohli, jsou to skvělí odborníci a fajn lidé.

Vesna neodmyslitelně patřila a patří k obrazu „Jánek“, často jsem chodila okolo ní na procházky a obdivovala maminky, které se trpělivě a s láskou staraly o své nemocné děti.

Tyto lázně mají mezinárodní věhlas pro svou odbornost, viděla jsem tam také dost pacientů cizinců. Je jasné, že se všude šetří a rozpočty se krátí. Rozumná by možná byla nějaká redukce, ale nechat je úplně krachnout?

Lázně, které nám přinášejí uznání, prestiž a také zdroj financí? To je velmi špatná nekoncepční politika!

Nahrává to jenom tvrzení, že tyto krásné lukrativní prostory vybavené za státní peníze někdo zase „shrábne do kapsy“!

Petra Fuksová

 

Vesna pro mě byla jako druhý domov. Podepište petici, prosím

Chtěla bych reagovat na zveřejnění zpráv o blízkém uzavření dětské léčebny Vesna v Janských Lázních a zároveň propuštění desítek členů zdravotního personálu. Tato speciálně vybavená dětská léčebna, která je celosvětově známá, by měla být ještě letos uzavřena a ve velmi omezené míře přestěhována do jiných budov, které, dle mých osobních zkušeností, nejsou vhodné pro dětské pacienty.

Státní léčebné lázně nemají dostatek finančních prostředků na fungování léčebny, o které přicházejí kvůli rozsáhlým změnám v indikačním seznamu k lázeňské péči, jenž vloni provedl ministr zdravotnictví L. Heger.

Tyto změny se promítají do celého lázeňství v České republice a většina lázní se potýká s finančními problémy a uzavírá či omezuje svoje provozy.

Změny v indikačním seznamu vedly ke snížení délky pobytu pacientů, některé diagnózy byly vloženy pod jiné kódy, anebo byly sloučeny a byly pro ně doporučeny jiné lázeňské komplexy, často méně vhodné. Tímto způsobem lázně přicházejí o své pacienty a tím i o peníze ze zdravotních pojišťoven.

Toto zlé rozhodnutí se mě hluboce dotýká, jelikož jsem do lázní jako dítě jezdívala po těžkém úrazu mozku s následnou pravostrannou hemiparézou. Trávila jsem zde 2-3 měsíce v roce a pokaždé mi lázně velmi pomohly, stejně tak jako každému dítěti, které zde zůstávalo delší dobu a léčilo se pravidelně. Procedur jsme absolvovali mnoho a každodenní speciální techniky cvičení znovu postavily mnoho dětí na nohy nebo rapidně zlepšily jiné vážné stavy.

I u těch nejvíce postižených dětí docházelo k určitému svalovému uvolnění, a to jen díky kvalitní rehabilitaci, ojedinělému zařízení a profesionálním racovníkům,kteří se dětem věnovali. Ve škole jsme nezameškávali, takže jsme se bez problémů a v kondici vraceli do běžného života doma.

Lázně však nebyly jen o rehabilitaci, mnoho jsme se zde i naučili. Ve Vesně nás sestřičky učily samostatnosti, byl zde určitý řád a všichni jsme se naučili o sebe pečovat, naučily nás pomáhat jeden druhému, kdy Ti zdatnější pomáhali slabším či mladším. Pobyt byl o soudržnosti a přátelství, nikdo se druhému nesmál ani ho nelitoval, což je pro handicapované děti důležité, protože ve světě zdravých lidí, jsou lidmi podceňovány a především litovány, o což nikdo nestojí.

Pro spoustu dětí zde byla také šance, jak se bez potíží dostat ven a zažít krásné chvíle s kamarády, protože ne všechny děti měly doma přizpůsobené podmínky pro jejich imobilitu a nemohly se tak plně účastnit společenského života. Do Vesny dojížděly hudební či divadelní skupiny, probíhala zde představení, výlety a akce pro děti.

Vesna pro mě byla jako druhý domov, stejně tak jako pro další děti. Nevím, zda různé akce probíhají i dnes s celkovým ohledem na nedostatek financí, ale i kdyby byla tato představení omezena,tak rehabilitace s novými poznatky je stále více kvalitnější,a o to jde především.

Chci tímto apelovat na všechny, aby se zamysleli nad dopady uzavření speciálně vybavené léčebny pro handicapované děti a připojili se k Petici proti jejímu uzavření. I Vy můžete přispět k záchraně Vesny svým podpisem.

Mladá fronta Dnes

Kateřina Vyroubalová

(Visited 22 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.