Dnes je mezinárodní den muzeí a galerií – vstup zdarma

Oslavy Mezinárodního dne muzeí a galerií letos proběhnou v sobotu 18. května 2013. Vstup bývá obvykle pro všechny zájemce volný. Redakce invAreny představuje program Národního muzea a galerie v Praze. O programu ostatních muzeí nechť se čtenáři informují v místě.

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Od Ameriky po Ocenánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den muzeí každoročně významnou událostí a vstup bývá obvykle volný.

Mezinárodní den muzeí se již tradičně slaví kolem 18. května. Akce mohou probíhat v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne.

Redakce invAreny představuje program Národního muzea a galerie v Praze. O programu ostatních muzeí nechť se čtenáři informují v místě.
Zájemci mohou navštívit Sbírky starého umění ve Šternberském paláci (stálá expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka), Schwarzenberský palác (stálá expozice Baroko v Čechách), v klášteře sv. Anežky České (stálá expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropě) a Sbírku moderního a současného umění ve Veletržním paláci (stálé expozice Umění 20. a 21. století a stálá expozice Zahraniční umění). 

OTEVÍRACÍ DOBA:

10.00 – 18.00 h.

Možnost posledního vstupu do stálých expozic a na výstavy je v 17.30 h.

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 221 879 216, 221 879 225

Spojení: metro A – Staroměstská, metro B – Náměstí Republiky, tram 5, 8, 14, 26, st. Dlouhá třída, tram 17, st. Právnická fakulta, bus 207, st. Dlouhá třída, Nemocnice Na Františku.

STÁLÁ EXPOZICE

Středověké umění v Čechách a střední Evropě, České gotické umění (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony, Mistr Theodorik, Mistr Třebońského oltáře, díla krásného slohu,

Mistr Križovnického oltáře, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr IP), německé a rakouské umění (Mistr Winklerova epitafu, A. Altdorfer, Lucas Cranach st.), slovenika, středověké umělecké řemeslo.

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.-15. století (Severní křídlo křížové chodby kláštera)

Upozornění – od 2. dubna do srpna 2013 bude první část expozice uzavřena z důvodů opravy střechy objektu. Nepřístupný bude mimo jiné i Vyšebrodský oltář, Michelská madona, obrazy Mistra Theodorika ad.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

11:00    Dílo sezony – Krása fragmentu

Madona svatovítská a její kopie a varianty z 15. století

12:00    Dílo sezony – Krása fragmentu

Mistr Litoměřického oltáře: Svatá Anna Samotřetí a další díla na prahu pozdní gotiky a rané renesance

16:00    Rajhradský oltář  – Ukřižování z Nových Sadů

17:00    Monogramista IP – Zlíchovský oltář

PRO RODINY S DĚTMI

Dílo sezony – Krása fragmentu

výtvarná dílna pro mládež od 12 let a pro dospělé (rezervace nutná!)

SO 18.5. 2013 ve 14.00 hod.

Krátkodobou výstavu s názvem „Krása fragmentu“ doprovodí stejnojmenná výtvarná dílna pro mládež, v jejímž průběhu bude věnována pozornost dvojici mimořádně kvalitních, leč torzálně dochovaných uměleckých děl – pozdně krásnoslohému milostnému obrazu Madony lnářské a pozdně gotickému obrazu sv. Anny Samotřetí připsaného Mistru litoměřického oltáře. Obrazy, které dočasně obohatily expozici středověkého umění v Klášteře sv. Anežky České, byly nově restaurovány. Společně nahlédneme pod ruce restaurátorů a prozkoumáme tato zajímavá díla „až do morku jejich kostí“. Při výtvarné práci v ateliéru inspirované restaurátorskými postupy se necháme unést krásou fragmentu.

REZERVACE na dílnu: sikova@ngprague.cz

lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1 – Staré Město

tel.: 221 879 216-217, 225, e-mail: ak.educ@ngprague.cz

KONÍRNA PALÁCE KINSKÝCH

Sídlo expozice Umění Starého světa

Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758

Bezbariérový vstup.

Spojení: metro A – Staroměstská.

VÝSTAVA:

RUDOLF II. A MISTŘI GRAFICKÉHO UMĚNÍ

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, Hradčanské nám. 2

Bezbariérový vstup.

Spojení: metro A – Malostranská; tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská; tram 22, st. Pražský hrad.

STÁLÁ EXPOZICE:

Baroko v Čechách. Rudolfínské umění (H. von Aachen, B. Spranger, A. de Vries…)/Barokní sochařství (J. J. Bendl, M. B. Braun, F. M. Brokof…)/Barokní malířství (K. Škréta, M. L. Willmann, P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, N. Grund…)/Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (suterén paláce).

V suterénu paláce Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.

Císařská zbrojnice (na půdě paláce). Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

VÝSTAVA:

Africké dobrodružství Václava Hollara (do 30. 6.)

Sobota 18. 5. od 14 hodin: Vítejte ve Schwarzenberském paláci !

Přijďte si prohlédnout skvosty českého baroka a poslechnout si, co o nich vyprávějí studenti pražského gymnázia Jana Keplera. V rámci řetězového provázení se od nadšených gymnazistů, studentů sekundy, dozvíte fakta i zajímavosti k obrazům Karla Škréty, Petra Brandla, Jana Kupeckého, ale i k sochám Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Poslechnete si o historii Schwarzenberského paláce, ale i o tom, jak to bylo s barokními sochami Sv. Jana Nepomuckého a nahlédnete na výstavu grafik Václava Hollara.

Doba trvání komentářů: 15 – 30  min.

Místo setkání: v přízemí pod hlavním schodištěm paláce

Výtvarné hrátky v ateliéru 13 – 17 hodin

– pro malé i velké návštěvníky budou v ateliéru lektorského oddělení ve 2. patře připraveny samoobslužné aktivity v době od 13 do 17 hodin

 

Pracovní listy pro děti (Návštěva v ptačí říši a Cesta barokem s věrným přítelem) k vyzvednutí u vstupu do Schwarzenberského paláce


kontakt:

Lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
Schwarzenberský palác – Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1
tel. 233 081 720, 233 081 721
e-mail: ssueduc@ngprague.cz
www.ngprague.cz

ŠTERNBERSKÝ PALÁC

Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, Hradčanské nám. 15, tel. 233 090 570

Spojení: metro A – Malostranská; tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská; tram 22, st. Pražský hrad.

 

EXPOZICE:

Evropské umění od antiky do závěru baroka. Expozice byla instalována po odkrytí a obnově nástropních maleb. Ikony, kolekce německého a rakouského malířství 15. – 18. století, italské umění 14. – 18. století, nizozemské umění 15. – 16. století, španělští umělci 16. – 18. století, francouzské malířství 17. – 18. století, vlámské a holandské umění 16. – 18. století. Expozice zahrnuje mimo jiné obrazy A. Bronzina, G. B. Tiepola, El Greca, F. Goyi, P. P. Rubense, H. Holbeina st. či A. Dürera.

 

VÝSTAVA:

Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou (do 31. 12. 2014)

Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze (do 15. 9.)

Vivarini 1451: Zápůjčka dvou obrazů z italské soukromé sbírky (do 15. 6.)

Komentovaná prohlídka:

11:00  Manželské dvojice zastavení u vybraných obrazů v expozici

Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: vestibul paláce

 

Ateliér  – Odpočinkový prostor

Pro rodiče – prarodiče s dětmi je volně přístupný ateliér  pro samoobslužné výtvarné aktivity, hry a  zábavné úkoly, stavebnice, magnetické skládačky, kvízy, výtvarné úkoly, soutěž.

kontakty:

Lektorské oddělení Národní galerie v Praze
Šternberský palác , Hradčanské nám.  15, Praha 1

Expozice: Evropské umění od antiky do závěru baroka

tel. 220514598

e-mail: sp.educ@ngprague.cz

www.ngprague.cz

Komentovaná prohlídka:

14:00    Mistrovská díla německého a rakouského umění 19. století

Doba trvání: 45 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce  

15:00 – 18:00

Májový piknik s Eleonorou z Toleda a císařovnou Sissi

Přijďte kdykoliv mezi třetí až půl šestou odpolední do zahrady Šternberského paláce. Pojďte zažít něco mezi piknikem, slavností, divadlem a výtvarnou dílnou. Přijďte oživit sochy z 19. a 20. století, udělat si vlastní „food-art“ a seznámit se s milostnými příběhy skrytými v palácových zahradách. V rolích nejkrásnějších žen tehdejší Evropy se představí Jana Machalíková a Hana Malaníková.

Prezentace výtvarných dílen

Do 19. května 2013 si můžete ve výtvarném ateliéru prohlédnout výsledky výtvarných dílen pro studenty a dospělé, které pořádají Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

kontakty:

Informace: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století,

Národní galerie v Praze, e-mail: vzdelavani@ngprague.cz,

tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz

VELETRŽNÍ PALÁC

Sídlo Sbírky moderního a současného umění NG

Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel. 224 301 111

Bezbariérový vstup.

Spojení: tram 12, 14, 15, 17, st. Veletržní.

EXPOZICE: Umění 20. a 21. století. Mezioborová expozice umění 20. století představuje klíčové autory českého výtvarného umění v monografických profilech nebo ve výběru děl ze stěžejních období jejich tvorby. Součástí expozice je také Sbírka francouzského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahraničního umění 20. století.

VÝSTAVY:

Alfons Mucha: Slovanská epopej (- výstava GHMP do 31. 12. 2013) – BĚŽNÉ VSTUPNÉ!

 

ZDARMA:

Hugo Demartini (do 28. 7.)

Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej (do 9. 6.)

Národní styl – kultura a politika (do 2. 6.)

Proti tovární šabloně! Jaroslav Benda, Vratislav H. Brunner, František Kysela: knižní grafika (do 2. 6.)

Komentované prohlídky

10.30    Nestihli jste výstavu František Kupka. Cesta k Amorfě? Přijďte se podívat na dílo Františka Kupky do stálé expozice českého umění přelomu 19. a 20. století, 4. patro

11.30    Francouzské umění jako věčná inspirace…, stálá expozice francouzského umění 19. a 20. století, 3. patro

15.00    Hugo Demartini , výstava v 1. patře

16.30    Národní styl – kultura a politika, výstava v mezaninu

Doba trvání: 30 – 45 min. / Místo setkání: v příslušném patře u výtahů

Otevřená výtvarná dílna pro návštěvníky od 4 let a výše

13.30 – 16.00 Od Kupky k Demartinimu

Kde začíná a kudy vede cesta abstraktního umění? Objevte s námi díla Františka Kupky, Huga Demartiniho a dalších abstraktních umělců skrze tvůrčí hry a experimenty.

SALMOVSKÝ PALÁC

Výstavní prostor NG

Bezbariérový vstup. Otevírací doba: út-ne 10-18 h

Praha 1, Hradčanské nám. 1

Spojení: metro A – Malostranská; tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská; tram 22, st. Pražský hrad.

VÝSTAVA:

Pohledem romantika: Holandské a belgické malířství 19. století z Rademakersovy sbírky

(do 1. 9. 2013)

 

Komentovaná prohlídka

12.30    Pohledem romantika – holandské a belgické malířství 19. století z Rademakersovy sbírky

Doba trvání: 45 min. / Místo setkání: ve vstupním vestibulu

Země větru a moře

Interaktivní prostor se samoobslužnými výtvarnými aktivitami, hrami a dalšími informacemi naleznete na začátku výstavy.

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

VOLNÝ VSTUP SE NEVZTAHUJE NA VÝSTAVU SLOVANSKÉ EPOPEJE VE VELETRŽNÍM PALÁCI, KTEROU ORGANIZUJE GALERIE HL. M. PRAHY, ZDE NÁVŠTĚVNÍCI BUDOU PLATIT BĚŽNÉ VSTUPNÉ. DOČASNĚ UZAVŘENA ZŮSTANE NADÁLE STÁLÁ EXPOZICE V PALÁCI KINSKÝCH. VÝSTAVA V KONÍRNĚ PALÁCE KINSKÝCH  – RUDOLF II. A MISTŘI GRAFICKÉHO UMĚNÍ JE OTEVŘENA PRO NÁVŠTĚVNÍKY DO 26. 5. 2013.

invArena

(Visited 11 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.