Jakých výhod může postižený využívat se svým parkovacím průkazem

auto pro invalidy

Obecně se ví, že člověk, který má parkovací průkaz, může parkovat na veřejných parkovištích v místech vyhrazených pro těžce zdravotně postižené. Výhod spojených s parkovacím průkazem je ale více.

V poslední době se řeší problémy lidí, kterým úřady nechtějí vydávat parkovací průkazy. Ty jsou však pro mnoho osob, hlavně tělesně postižených, velice důležité. Handicapovaný může zaparkovat se svým automobilem na místě vyhrazeném pro postižené. To zpravidla bývá nejblíže ke vstupu do obchodu, do zdravotnického zařízení, či na úřad. Postižený tak nemusí jít přes celé parkoviště a mnohdy i z větší dálky.

Kdo a kde může parkovací průkaz získat?

Parkovací průkaz může získat každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. A zde v poslední době vzniká problém. Mnoha tělesně postiženým lidem je průkaz ZTP odebírán, nemají tak nárok na parkovací průkaz, přitom právě pro tělesně postižené je velmi důležitý.

Člověk zrakově postižený nebo sluchově postižený většinou nemůže mít žádný problém dojít do obchodu z druhé strany parkoviště, ale třeba pro člověka s amputací nohy jsou to jen trable.

O parkovací průkaz si nechoďte žádat na Úřad práce, jak jste zvyklí, nýbrž na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Výhody spojené s parkovacím průkazem

Kromě parkování na vyhrazených místech pro handicapované můžete s parkovacím průkazem využít dalších tří výhod, všech však můžete využívat pouze v případě, že je to doopravdy nutné.

Pokud potřebujete nezbytně zastavit na místě, kde je dopravní značkou přikázán zákaz stání, můžete, avšak vaše vozidlo nesmí žádným způsobem ohrožovat plynulost a bezpečnost provozu.

Za stejných podmínek můžete s vozidlem vjet i do míst se zákazem vjezdu, ale jen tam, kde je značka zákaz vjezdu omezena dodatkovými tabulkami „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“.

Za stejných podmínek, tedy v jednotlivém případě, a je-li to naléhavě nutné, mohou držitelé parkovacího průkazu projet i oblastmi označenými jako pěší zóna.

Mnohé by možná zajímalo, zda s parkovacím průkazem je vozidlo také osvobozeno od poplatku na zpoplatněném parkovišti.

Není tomu tak. Parkovací průkaz neslouží k osvobození od poplatků, ale slouží hlavně na zajištění parkovacího místa pro člověka, který to doopravdy potřebuje.

Dobré na průkazu je, že platí ve všech členských zemích Evropské unie, avšak pozor. Jednotlivé výhody s průkazem spojené se mohou v každé zemi částečně lišit, je proto dobré si vždy před návštěvou dané země zjistit, jakých výhod tam můžete využívat.

Samozřejmostí je, že parkovací průkaz můžete využívat jen v případě, že se v automobilu přepravuje handicapovaný, každý policista má právo vidět průkaz ZTP nebo ZTP/P, který vás opravňuje k používání parkovacího průkazu.

Jiří Marek
invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.