Müllerová vyhodila svého úředníka

Přišel se záměrem dostat ohrožené děti z ústavů do rodin. Vysoký úředník MPSV Miloslav Macela (foto) sepsal zákon a začal na něm vydělávat statisíce. Nechával si platit za školení jiných úředníků. Jím sepsaný zákon navíc děti v nouzi spíše poškozuje.


Zasedačka v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev na rohu pražského Václavského náměstí.

Přednáší Miloslav Macela, ředitel odboru sociální a rodinné politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí, výklad prokládá světomluvou. „Snažili jsme se do toho dát, saport‘ (z angl. support – podpora- pozn.red.).“ „Máte tam jednotlivé,kejzy‘(z angl. case – případ- pozn.red.),“ hovoří žoviálně k přítomným.

Po první hodině je zřejmé, že si Macela ženy v sále, kterým novela vnesla do jejich zavedené práce značný chaos, nenápadně získává. Je to obratný rétor.

Ač ženy stále tu a tam nesouhlasně vrtí hlavami a občas obrátí oči v sloup, jejich odpor k novému zákonu i jeho autorovi se zdá být nalomený. To díky chlácholivému přístupu, který lektor volí.

„Samozřejmě že nemusíte vyplňovat pětadvacetistránkový dotazník ke každému dítěti. Je na vás, které otázky se vám jeví jako podstatné pro daný případ a které ne,“ praví třeba ženě, která si ho přijela poslechnout až z Liberce.

Během další hodinky tak nějak oklikou sice zazní, že ten zmiňovaný dotazník vlastně vyplnit přece jen musí kompletně, jinak ji může popotahovat kontrola, ale dáma, spokojená s první informací, to, zdá se, ani nezaregistruje.

Svět podle pravidel

„O ty papíry nám nejde. Ale věci musejí být účelné, čerpají se tu ohromné státní prostředky a ty je třeba vynakládat podle pravidel,“ vysvětluje dál úředník Macela.

V téže chvíli je přitom sám z veřejných prostředků zaplacen hojně a dokonce dvojmo. Je právě 10 hodin a 32 minut, úterý 25. června. „Pan ředitel Macela má úřední jednání mimo budovu. Bude na jednáních celý den,“ říká Macelova osobní sekretářka.

O pár dní později Macela svou účast na soukromém semináři v pracovní době hájil tím, že měl dovolenou. O tom, že by ji skutečně čerpal nebo že by byl uvolněn zaměstnavatelem na školení, však neví vedle sekretářky ani sama ministryně práce.

„Nevěděla jsem o tom. Považuji to za problém,“ řekla MF DNES ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Obec platí, úředník inkasuje

Semináře platí obce z dotace, kterou na vzdělávání dostávají od ministerstva práce. Téhož, jež zaměstnává Macelu.

Agentura a lektor si u konkrétního semináře rozdělili zisk ve výši zhruba 19 tisíc korun.

Kolik přesně činila jeho odměna, nechtěl Macela prozradit. „Bylo to v řádech tisíců,“ uvedl.

„S panem Macelou spolupracujeme už dlouhou dobu. Víc vám neřeknu,“ odmítla upřesnit klíč k dělení částky i Lucie Galbová, která je na stránkách agentury Aliaves vedená jako její ředitelka.

Situace, kdy státní úředník sepíše zákon, kvůli kterému se musí proškolit 1 900 pracovníků OSPOD na obcích, a pak tato školení vede ve všední dny dopoledne za úplatu pro soukromé agentury, se zdá zvláštní.

„Úředníci smějí vykonávat pedagogickou činnost. Musejí o tom ale informovat zaměstnavatele a dělat to ve volnu. Jinak by se jim měl adekvátně snížit plat,“ míní poslanec Polčák.

Jenže ministryně o školení nevěděla, stejně jako Macelova osobní sekretářka o jeho údajné dovolené.

„Je to problém hlavně v rovině etické,“ říká Helena Joachimsthalerová z organizace Transparency International. Ministerský úředník by měl zkrátka školit jiné úředníky zadarmo, v rámci své práce.

Není hýření jako hýření

Sám Macela, kterého v pátek ministryně odvolala kvůli jejich rozdílným názorům na podobu a nastavení novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí, v tom nemístné vyhazování státních prostředků nevidí. „Já vedle toho dělám zdarma x věcí, když je to pro neziskový sektor. Tohle je spíše výjimečné. Když pořádáme školení jako ministerstvo, tak je to zdarma. Tohle jsou jen jednotlivé akce,“ tvrdí.

Pouhé prolistování nabídek kurzů vzdělávacích agentur na internetu ale naznačuje, že státní úředník Macela vede pro soukromé agentury školení o své novele poměrně často.

Lektorem bývá vedle Aliavesu například i ve společnosti Profectum. A dělá to už od podzimu, kdy jeho novelu schválili poslanci.

Například jednoho z březnových seminářů na pražské Novotného lávce se podle svědectví účastnic zúčastnilo přes sto úředníků. Po odečtu nákladů na pronájem sálu a občerstvení se agentuře za čtyři hodiny podařilo vydělat odhadem přes sto tisíc korun.

Celý příběh je o to absurdnější, že jindy se úředník Macela staví do role nekompromisního strážce veřejných financí. Také kvůli této jeho přísnosti jsou nyní ohrožena zařízení poskytující okamžitou pomoc dětem v nouzi, jako jsou Klokánky Fondu ohrožených dětí.

Nejnověji na jeho pokyn nedostal fond zaplaceno celkem 200 tisíc korun za několikaměsíční péči o čtyři sourozence v jednom z Klokánků na Plzeňsku, které tam umístily sociální pracovnice z úřadu. To proto, že dětem k umístění chyběla některá vyžadovaná razítka. „Asi jsme je kvůli tomu měli vyhodit na ulici,“ žasne nad tím šéfka fondu Marie Vodičková.


Mladá fronta Dnes

O autorovi: Jana Blažková reportérka MF DNES Autorka se mimo jiné dlouhodobě věnuje problematice ohrožených dětí. Tentokrát zmapovala případ autora problematické novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí Miloslava Macely, kterého ministryně odvolala z funkce ředitele rodinného odboru.

(Visited 30 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. tenhle násoska by si už nikdy neměl na úřadě ani škrtnout, ten nemá ve státní správě co dělat. Sám okrádá stát o statisíce a na klokánek ani korunu, tomu by slušely nějaké tepláky.

1 trackback / pingback

  1. Nová republika

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.