Žitníková jednala s ministrem práce Koníčkem

S ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem (foto) jednala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Koníček přiznal, že jeho resort se zmítá v těžkých problémech. 

Předsedkyně Žitníková seznámila ministra s dlouhodobým požadavkem odborového svazu na zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách, informovala ho o problémech poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách a o problémech s její úhradou a upozornila na celkové podfinancování sociálních služeb.

Jednání bylo konstruktivní a věcné. Ministr resort zná, na MPSV dříve působil jako náměstek a rámcově se sociálním službám věnoval před spuštěním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Závěry z jednání byly konkrétní:

● Ke zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách si ministr Koníček vyžádá podklady od bývalé ministryně Ludmily Müllerové a další jednání s odboráři povede po prostudování materiálů.

● Kvůli poskytování zdravotní péče a jejím úhradám se sejdou odborníci z obou ministerstev a budou hledat způsoby řešení.

● Pokud jde o financování sociálních služeb, ministr Koníček chce, aby se vytvořilo to, po čem dlouhodobě volá odborový svaz: aby se určily ceny za služby a aby se stanovily priority.

● Současně ministr povede dialog s kraji, aby bylo možné řešit financování sociálních služeb přes ně. Ministr Koníček zároveň chce, aby mu odbory sdělily svá stanoviska k nejpalčivějším problémům, aby vytyčily odborové priority a informovaly ho o tom, co považují za urgentní.

V této souvislosti předsedkyně Žitníková ministrovi sdělila, že priority odborového svazu jsou neměnné a že jimi jsou lidé, a to jak zaměstnanci, tak také klienti. Použila příměr členky výkonné rady odborového svazu Jany Hnykové, že dnešní zaměstnanci s jejich nízkými platy nebudou mít na to, aby v budoucnosti byli klienty sociálních služeb.

Ministr Koníček v širším kontextu také hovořil o problémech resortu MPSV jako celku. Situace dle jeho sdělení není dobrá, resort má obrovské problémy s vyplácením dávek. Snížily se stavy zaměstnanců, nový počítačový systém je nespolehlivý.

Úřady práce a sama jejich činnost je téměř před kolapsem. V nových právních normách jsou zásadní chyby, jednotlivé platné zákony jdou proti sobě, lidé jsou v nejistotě.

Předsedkyně Žitníková ministrovi sdělila, že odbory na většinu chyb, o kterých hovořil, upozorňují již několik let a že jejich připomínky je možné použít k nápravě těch nejpalčivějších problémů.

V závěru jednání zazněla ze strany ministra nabídka, aby předsedkyně OS rozšířila kolegium jeho poradců. Nabídku Dagmar Žitníková přijala.

Schůzky se zúčastnil také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.

tisková zpráva

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.