Matka je na vozíku. Máme nárok na příspěvek na auto?

Česká televize

DOTAZ: Chtěla bych se zeptat, zda moje maminka má nárok na příspěvek na auto. Na sociálce jí řekli, že musí každý den jezdit k lékaři. Maminka je přes dvacet let na vozíku, protože jí v nemocnici poranili míchu.

Před rokem a půl nám na úřadě řekli, že na příspěvek nárok nemáme. Poraďte prosím, jestli to máme znovu zkoušet?

 

ODPOVĚĎ:
Nedá se jednoznačně říci, zda na příspěvek nárok máte či ne. To, že je osoba, která si žádá o příspěvek na vozíku, ještě automaticky neznamená, že má nárok na příspěvek. Velice záleží na celkovém zdravotním stavu a posouzení LPS.

Kdo má nárok na příspěvek na motorové vozidlo?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Co je to dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav?

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Shrnutí

V případě Vaší matky se jedná o těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. Pokud má Vaše matka mít nárok na příspěvek měla by mít následující zdravotní problémy:

Ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin.

Těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina.

Celý případ může posoudit pouze lékař lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení. Z uvedeného zákona se však dá usuzovat, že nárok na příspěvek na auto by pro Vaši maminku nemuselo být nereálné získat.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.