Mám cirhózu jater. Na jaký stupeň ID mám nárok?

ilustrační foto: stockimages-FreeDigitalPhotos

Dotaz:
Jaký stupeň invalidity bych případně mohla dostat při cirhóze jater? I má praktická lékařka mi doporučuje, abych si zažádala, ale pořád si nejsem jistá, jestli bych měla vůbec nárok.

Odpověď:

Bohužel neuvádíte, v jaké fázi Vaše cirhóza jater je, jak moc Vás omezuje apod., není proto možné jednoznačně říci, zda nárok na ID máte či ne.

Pravdou ale je, že lidé s postižením jater z pravidla mít nárok na některý ze tří stupňů invalidního důchodu mohou.

Pro úplnost uvádím všechny tři stupně invalidního důchodu a k nim přiřazené poklesy pracovní schopnosti v procentech a zároveň také všechny postižení jater s procentuálním poklesem. Jedná se o zdravotní kritéria, na základě kterých Lékařská posudková služba ČSSZ rozhoduje o nároku na invalidní důchod:

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

POSTIŽENÍ JATER

Položka
Druh zdravotního postižení
Míra poklesu pracovní schopnosti v %

1
Autoimunitní hepatitida, hepatopatie jiné než virové etiologie, nealkoholická steatohepatitida, primární biliární cirhóza, primární sklerotizující cholangoitida, alkoholické postižení jater, jaterní steatóza, jaterní steatofibróza, jaterní cirhóza, toxické poškození jater, poškození chemickými látkami
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit funkční kapacitu jater (podle biochemické a histologické aktivity zánětlivé a fibrotické), pokročilost a aktivitu procesu, rychlost progrese, poruchy metabolismu, případné mimojaterní projevy, stav výživy, únavu, toleranci zátěže, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Pro hodnocení jaterní cirhózy se využívá Child Pughova klasifikace, pro alkoholickou hepatitidu DF diskriminační funkce nebo Glasgow Alcoholic Hepatitis score.

1a
lehké poruchy,
bez komplikací, bez mimojaterních projevů, s lehce sníženou výkonností, s únavou
15-20%

1b
středně těžké poruchy,
se sníženou funkční kapacitou jater, kompenzovaná jaterní cirhóza, lehčí mimojaterní projevy, významná dlouhodobá únava, se značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny, podle rozsahu poruch a omezení
30-45%

1c
těžké poruchy,
těžká porucha kapacity jater, metabolismu, výživy, rozvoj jaterní cirhózy – klasifikace Child-Pugh A, funkčně významné mimojaterní projevy, podstatné omezení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, neschopnost vykonávat některé denní aktivity
60%

1d
zvlášť těžké poruchy,
dekompenzováná jaterní cirhóza – klasifikace Child-Pugh B, C, těžké mimojaterními projevy nebo konečná stadia, jaterní insuficience, terminální fáze jaterního selhání
70-80%

2
Wilsonova choroba
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit, zda jde o formu neurologicko-psychiatrickou, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví podle kapitoly V. nebo VI., nebo formu jaterní, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.

3
Hereditární hemochromatóza
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit formy manifestace. U formy jaterní se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI, u formy s manifestací diabetů podle položky 2, kapitola IV, u formy s převažujícími příznaky kardiomyopatie podle kapitoly IX.

4
Porfyrie
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit pokročilost a tíži jaterního poškození. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.

5
Transplantace jater

5a
do stabilizace zdravotního stavu a jaterních funkcí
70%

5b
po dosažení stabilizace zdravotního stavu, při stabilizaci jaterních funkcí, podle omezení celkové výkonnosti, rozsahu a stupně případných komplikací
40-60%

5c
selhávání transplantovaného orgánu
70-80%

Jiří Marek
invArena

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.