Zemřel lékař, který vracel lidem sluch

ilustrační foto: lumix2004 / sxc.hu

Zemřel docent Zdeněk Kabelka. Lékař, který vrátil sluch několika stovkám dětí. V Česku byl dlouhou dobu jediný, kdo nejmenším pacientům při operacích dával kochleární implantát – zařízení, díky kterému neslyšící získají sluch.

reportáž televize Nova

Před 20 lety umožnil některým dětem znovu slyšet.

Byl totiž první, kdo u nás malým pacientům zaváděl kochleární implantát. Číslo dětí, o které se staral, se vyšplhalo na úctyhodných 530.

Pan docent Kabelka například prosazoval monitoring sluchu u novorozenců.

Zdeněk Kabelka se nesmazatelně zapsal do historie české medicíny. Ve 63 letech odešel nečekaně.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAnekrolog 2.LF UK

Opustil nás doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.

 S hlubokou lítostí oznamuji všem členům akademické obce, že zemřel docent Zdeněk Kabelka, přednosta naší Kliniky ušní, nosní a krční. Fakulta v něm ztrácí mimořádnou osobnost, vynikajícího odborníka, skvělého člověka, laskavého kolegu a já osobně i blízkého kamaráda.Zdeňka jsem si vždy velmi vážil a ctil jsem ho nejen jako lékaře a přednostu kliniky, ale i jako dlouholetého aktivního člena Akademického senátu fakulty.

Všichni jsme obdivovali jeho nádherné fotografie a vždy budeme mít před očima jeho usměvavou a vlídnou tvář.

V laudaci na profesora Kouteckého napsal docent Kabelka následující slova:
„To, co jsem u pana profesora vycítil a co naprosto odpovídalo mému chápání světa, byla jeho lidskost. Chápání rozměru, jak mají být věci seřazeny a jak je to správné. Patřil k těm stavitelům, kteří s rozmyslem vybudovali základy a trpělivě vedou stavbu do výšky tak, aby byla silná, prostorná a lahodila oku i duši.“

Myslím, že totéž beze zbytku platí i o zemřelém panu docentovi. To, co během svého života na fakultě dobře a pečlivě vystavěl, zůstane. Bude mně osobně, celé fakultě, studentům, a hlavně své rodině i pacientům velmi chybět.

Čest jeho památce.prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan