FN Plzeň hledá dárce krve, má jí nedostatek

Dárce krevních destiček (trombocytů) hledá akutně hematoonkologické oddělení plzeňské fakultní nemocnice. Koncentráty krevních destiček jsou nezbytnou součástí léčby například u pacientů s s různými druhy leukémií, útlumy krvetvorby, pro lidi, kteří podstupují protinádorovou chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně.

Odběr krevních destiček separací z krve provádí pro své potřeby separační centrum oddělení v lochotínském areálu nemocnice. Protože koncentráty krevních destiček se mohou skladovat maximálně pět dní, odběry jsou řízené přesně podle požadavků a potřeb aktuálně léčených pacientů. Dárci nechodí na odběry pravidelně, ale oddělení si je podle potřeby zve. Týdně lékaři na hematoonkologii potřebují pro své pacienty 20, někdy i přes 30 koncentrátů krevních destiček. Od začátku roku už separační centrum oddělení provedlo do dneška 728 odběrů krevních destiček.

Separační centrum by potřebovalo nabrat nové dárce, dříve jich mělo kolem 500, nyní je jich asi 300. Navíc o prázdninách se dá očekávat, že řada dárců – studentů bude hůře dostupná. Dárce krevních destiček musí být ve věku od 18 do 60 let, musí vážit nejméně 50 kilogramů, nesmí patřit mezi osoby s rizikovým chováním a nesmí trpět žádným vážným onemocněním, jako je cukrovka, onemocnění srdce či astma. Podmínkou je také, aby měl na obou rukou žíly v dobrém stavu. Před zařazením do evidence podstoupí lékařskou prohlídku a laboratorní vyšetření.

Při darování krevních destiček se neodebírá plná krev, ale pouze jedna složka – krevní destičky, které se odděluji v přístroji separátoru. Při asi hodinu trvající separaci se krev ze žíly na dárcově předloktí spolu s malým množstvím protisrážlivého roztoku odvádí hadičkou do přístroje, kde prochází přes odstředivku. V ní se krev šetrně odstřeďuje na jednotlivé složky podle hustoty. Asi třetina krevních destiček se odvádí do sběrného vaku, ostatní složky krve se opět mísí a krev se nepoškozená vrací dárci do žíly na druhém předloktí. Jeho krev přijde do kontaktu pouze se sterilní odběrovou soupravou hadiček a jehel, která se vkládá do separátoru zvlášť pro každý odběr. Z jednoho odběru je jedna dávka pro příjemce. Pacienti v léčbě dostávají koncentráty destiček opakovaně,

Zájemci o dárcovství mohou kontaktovat separační centrum hematoonkologie na telefonním čísle 377 103 825 nebo přijít na vstupní prohlídku každé pondělí a středu od 11:00 do 12:00.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.