Dostali jste příspěvek na auto před rokem 2012? Můžete si znovu zažádat dříve

auto pro invalidy

Informovali jsme Vás, že od roku 2011 si můžete zažádat o příspěvek na auto pouze jednou za deset let. Náš pozorný čtenář nás však upozornil na skutečnost, že ten, kdo získal příspěvek před rokem 2012, si může znovu zažádat již po pěti letech.

V roce 2011 začal platit nový zákon, který upravuje nárok na příspěvek na motorové vozidlo. Podle něj si může postižený zažádat o příspěvek pouze jednou za deset let.

Aby se však vyšlo vstříc těm, kteří si zažádali před rokem 2012, bylo k zákonu připojeno přechodné ustanovení, které říká, že postižený, kterému vypršela lhůta na opětovnou možnost podat si žádost o příspěvek na motorové vozidlo před prvním lednem 2012, platí pro něj lhůta pět let.

Pro názornost uvádíme dva příklady:

Postižený, kterému byl přiznán příspěvek na auto v průběhu roku 2011, může si znovu požádat v roce 2016.

Avšak ten, komu byl přiznán v roce 2012, bude si muset na novou žádost počkat až do roku 2022.

Přechodné ustanovení upravuje pouze lhůtu, po které si může handicapovaný znovu zažádat, ostatní podmínky, jež je nutno splnit, aby byl příspěvek přiznán se už řídí novým zákonem.

Zákon 329/2011 SB. 38,odst.12
Osobám, kterým byl podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytnut příspěvek na
zakoupení motorového vozidla a u nichž běh lhůty podle § 35 odst. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, stanovené pro opětovné poskytnutí tohoto příspěvku neskončil před 1. lednem 2012, se příspěvek na zvláštní pomůcku určený
na pořízení motorového vozidla poskytne při splnění podmínek stanovených v § 9 tohoto zákona poprvé po uplynutí lhůty uvedené v § 35
odst. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.