MPSV vypisuje otevřené řízení na informační systémy

ilustrační foto: PhotoRack

První zadávací řízení s názvem Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Informační systém zaměstnanost bylo v pondělí zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek a na profilu Ministerstva práce a sociálních věcí. Předpokládaná hodnota zakázky byla vyčíslena na 286 milionů korun.
foto: PhotoRack

„Jsme první vedení ministerstva, kterému se od roku 2006 podařilo úspěšně dotáhnout výběr provozovatelů ICT systémů k zahájení otevřeného zadávacího řízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce být při výběru poskytovatelů ICT služeb maximálně transparentní a předejít problémům, které se objevily za minulých vlád, hlavně za působení ministra Drábka,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„I poslední jednací řízení bez uveřejnění provedené na MPSV v roce 2010 bylo ve výzvě omezeno dobou výběru nového dodavatele agendových systémů a uvedený termín zahájení otevřeného zadávacího řízení, původně stanovený v termínu do 31. Prosince 2011 nebyl dodržen,“ doplnila náměstkyně ministryně pro informační technologie Iva Merhautová,

Předpokládané uveřejnění informačního systému sociálních dávek a dalších dvou zadávacích řízení dojde v závislosti na náročnosti schvalovacího řízení do konce roku 2014. Zadávací řízení na informační systém sociálních dávek je totiž významnou veřejnou zakázkou, která probíhá v jiném schvalovacím režimu, a schvalující a hodnotící osoby musí disponovat prověrkou NBÚ. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce formou více veřejných zakázek poptat a implementovat nový tzv. “Jednotný informační systém práce a sociálních věcí” (JISPSV) a související systémy a aplikace tak, aby odpovídaly potřebám resortu a potřebám podpory výkonu agend resortu MPSV. Vše proběhne na základě modulové architektury nového řešení JISPSV, a bude tedy poptávat jednotlivé části JISPSV, informační systémy, evidence, či další části v několika navazujících a zároveň logických celcích.

Vzhledem k množství a komplexnosti požadavků na nové agendové informační systémy se MPSV rozhodlo zapojit do přípravy a formulování vymezených funkčních požadavků pro otevřená výběrová řízení i zaměstnance Úřadu práce, renomovaných právních kanceláří a IT odborníků. Za tímto účelem vzniklo 24 dočasných pracovních skupin, které provedly revizi a formalizaci požadavků v přibližně ve dvaceti dílčích oblastech.

Výsledkem jednotlivých jednání byla formulace funkčních požadavků na budoucí agendové systémy pro oblast JISPSV – IS Zaměstnanost a IS Sociální dávky. V rámci pracovních skupin vznikly i požadavky, vytvářející vazbu na další informační systémy pro oblast JISPSV – Integrovaná podpůrná a provozní data. Ty byly dále vyhodnoceny specializovanou integrační skupinou a formulovány jako předpoklady pro dodavatele budoucího integračního prostředí JISPSV – Provozní integrační prostředí.

Všechny tyto požadavky se staly zásadním podkladem pro restrukturalizaci informačního systému a vybudování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Doposud získané zkušenosti ukazují, že implementace nových nebo modernizovaných informačních systémů si vyžádá pravděpodobně jeden a půl a až dva roky před nasazením do ostrého provozu.

Veřejné zakázky související s JISPSV jsou rozděleny do čtyř oblastí:
1. oblast podpory výkonu agend v oblasti zaměstnanosti,
2. oblast podpory agend v oblasti dávek,
3. oblast podpůrných a průřezových činností,
4. oblast integrace a provozu JIS,
z nichž základní tři oblasti 1-3 obsahují stávající rozsah aplikací dodávaných společností OKsystem, s.r.o.

MPSV předpokládá přechodné období fungování stávajícího systému společnosti OK systém i v roce 2015 a 2016, zatímco bude probíhat příprava na provoz následného informačního systému. S touto variabilitou řešení je počítáno v projednávané verzi státního rozpočtu. MPSV a společnost OKsystem podepsali již 14 ze 16 smluv, které se týkají provozu a vývoje OKaplikací pro rok 2015 a které zajistí výplaty nepojistných sociálních dávek pro rok 2016 a dávek státní politiky zaměstnanosti v roce 2015 a 2016.

Předpokládaný harmonogram dalších kroků

Vyhlášení otevřených výběrových řízení agendových informačních systémů – dnes IS Zaměstnanost. IS Sociální dávky a další dvě budou následovat do konce prosince 2014:

výběr dodavatelů – na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2015,
zpracování konceptu realizace – 2. čtvrtletí 2015,
programování – 2. pololetí 2015,
pilotní ověřování funkčnosti – 1. pololetí 2016,
migrace dat – konec 1. pololetí a začátek 2. pololetí 2016,
zkušební provoz – 2. pololetí 2016.

Souběžně bude probíhat příprava a realizace dalších zadávacích řízení.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.