Byl těžkým autistou. Z agresivního Jirky je nyní spokojený člověk

Sedmnáctiletý chlapec s těžkou poruchou autistického spektra. Jirka, který kvůli své nemoci neprožil pěkné dětství, si teď konečně našel domov, kde konečně nalezl mír a klid.

Pečovatelé z Barevných domků Hajnice se pod záštitou projektu Bílý domek denně starají o sedmnáctiletého chlapce s těžkou poruchou autistického spektra.

Jirka se narodil v roce 1997 do normální rodiny. Za pár let však přibyl bratříček, který ale byl pro autistického Jirku znamenal velké narušení daného pořádku. A to si vybíjel bohužel po svém. Autisté reagují agresivně z důvodu nepochopení reality kolem sebe, ze strachu z měnících se podmínek.

Agresivita narůstala spolu s postupující pubertou a docházelo stále častěji k agresivním atakům. Svoji útočnost způsobenou jiným chápáním okolního světa směřoval jak vůči mladšímu bratříčkovi, tak i vůči svým rodičům, spolužákům a asistentům.

V roce 2009 byla již situace pro rodinu tak neúnosná, že museli Jirku umístit do psychiatrické léčebny. Jeho přítomnost doma totiž způsobovala rodičům totální psychické vyčerpání. Hlavně svými nečekanými ataky ohrožoval jak zdraví, tak život svého mladšího sourozence.

V psychiatrické léčebně v Opařanech byl malý autista hospitalizován a pozdější návrat zpátky domů byl po diagnostice téměř vyloučen. Avšak rodina se nikdy nechtěla smířit s tím, že by jejich syn byl nadosmrti umístěn v psychiatrické léčebně, a tak se nenechala odradit a hledala pro syna nějakou vhodnou sociální službu.

Hledala pro něj nový domov, protože pobyt zde pro něho nebyl ideální. Jirka potřeboval stálé prostředí, specifický přístup a obrovskou dávku jistoty. A to se mu zde nedopřávalo. Boj ale teprve začal. Kvůli těžké formě autismu jej nechtěli nikam přijmout, všichni ho odmítali, ať z kapacitních důvodů, tak i kvůli jeho atypickému postižení. Nikdo nechtěl do své skupiny přijmout někoho, kdo má tak silné agresivní projevy. Zoufalost a beznaděj donutila rodinu k tomu, aby prostřednictvím městského úřadu oslovila Královéhradecký kraj s prosbou o pomoc.

A právě v tomto kraji se v malé vesničce Hajnice, nachází příspěvková organizace Barevné domky, která poskytuje pobytové a sociální služby mentálně postiženým a která se těžkého úkolu nakonec chopila.

Kraj a organizace hledaly společně řešení, jak nejlépe rodině pomoci a ještě k tomu zařídit pro Jirku takové prostředí, ve kterém by se jako autista cítil v bezpečí.

Tento příběh sice není ojedinělý, existuje mnoho vyčerpaných a zničených rodin, které si už nevědí rady, ale pomohl uskutečnit ojedinělý projekt, který by mohl do budoucna inspirovat i další takové organizace – projekt Bílého domku.

Organizace Barevných domků chtěla vytvořit specifickou domácnost, která by vyhovovala právě osobám s poruchou autistického spektra a agresivními projevy chování. Od začátku bylo jasné, že se nejedná o snadný úkol. Péče o těžké autisty je velice náročná a vyžaduje 24hodinový dohled a specifický přístup ke klientům. Nápad a realizace trvala však pouhých 41 dní. Bylo přijato 5 nových asistentů – mužů, kteří lépe zvládají občasné agrese a výpady svých klientů, a v září 2011 byl Bílý domek s kapacitou dvou obyvatel otevřen.

Jirka nastoupil do svého nového domova a od té doby dělal obrovské pokroky. Během ročního pobytu v Bílém domku se projevy agresivního chování nejenže téměř vytratily, ale Honza se naučil i spoustě nových věcí. Tento klidný mladík si ještě před rokem nepřisunul ani talíř s obědem a dnes pomáhá s mazáním chleba k snídani, sám se oblékne a zvládá i vycházky do vesnice a snese společníka, kterého však musí samozřejmě velmi dobře znát.

Z Jirky je dnes spokojený mladý muž, bez vážných projevů agresivity, který prožívá svůj život spokojeně. Bílý domek respektuje jeho specifické potřeby a je uzpůsoben tak, aby mu vyhovoval.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.