Liberecký kraj je připraven na změny ve financování sociálních služeb

Od roku 2015 budou všechny kraje přerozdělovat prostředky na sociální služby ze státního rozpočtu, které do roku 2014 rozdělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak částečně sprostí výkonu správní činnosti spojené s dotačním řízením a zůstane mu koordinační funkce a metodická práce směrem ke krajům. O změnách informoval Mgr. Langer Jiří, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

Liberecký kraj zvýší a zlepší kontrolní činnost

„Kraj naopak zlepší kontrolní činnost a také organizace žádající o finanční přispění musejí odpovědně a přesně prokázat splnění podmínek pro zařazení do systému sociálních služeb v kraji,“ řekl krajský radní pro sociální vědci Petr Tulpa, který spolu hejtmanem LK Martinem Půtou a vedoucí odboru sociálních věcí Jolanou Šebkovou přijeli prověřit připravenost příspěvkových organizací kraje – Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích n. M. a Dům pro seniory v Liberci- Františkově, na dopady změn na provoz těchto zařízení sociálních služeb.

Stát přispěje na sociální služby v regionu nejméně 325 milióny Kč

Podle radního Petra Tulpy změny ve financování těchto služeb znamenají významný zdroj pro poskytovatele sociálních služeb, který činí cca 30% z jejich celkových nákladů.

Liberecký kraj, odbor sociálních věcí, je zřizovatelem 18 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Liberecký kraj má osm zařízení pro seniory s celkovou kapacitou 884 lůžek (z toho 578 lůžek pro klasické seniory a 306 lůžek pro osoby vyžadující zvláštní režim). Dále devět zařízení pro osoby s různým typem a stupněm zdravotního postižení s celkovou kapacitou 256 lůžek, tři zařízení poskytují týdenní stacionář s kapacitou 65 lůžek a jedno Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, což je pět poraden pro mezilidské vztahy včetně telefonické linky důvěry.

„V Libereckém kraji máme zaregistrováno 113 poskytovatelů 225 služeb. Pro rok 2015 očekáváme dle směrného čísla pro kraje vyšší finanční podporu než v loňském roce. Očekávání souvisí s navýšením platových a mzdových poměrů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči o klienty. Pro nás by se tato částka měla pohybovat ve výši nejméně 325 miliónů korun,“ řekl radní.

„Provozní příspěvek kraje, resp. vyrovnávací platba pro uvedené PO, se pohybovala v letech 2011 – 2014 kolem 100 miliónů, letos to byla dokonce nejnižší částka za uvedené období a to 98.197.000. V příštím roce počítáme s 95 milióny korun, ovšem jsme připraveni případný výpadek státu zajistit,“ doplnil.

Liberecký kraj má v provozu svou první meteohlásku

Peníze rozdělíme spravedlivě, říká radní Tulpa

Liberecký kraj bude podle něj podporovat služby, které jsou zařazeny do krajské základní sítě.

Tato síť je tvořena od úrovně obcí, kde je možné nejlépe a nejsnáze zjišťovat potřeby, které by mohly být prostřednictvím sociálních služeb uspokojeny.

Po kraji je nyní požadováno, aby plánoval sociální služby, aby vytvářel základní síť poskytovatelů sociálních služeb, aby financoval „svou“ síť, a aby vynaložené finanční prostředky kontroloval.

„Finanční prostředky mezi poskytovatele zařazené do krajské sítě sociálních služeb budou rozdělovány transparentním způsobem a se zachováním respektu Metodiky, kterou definovalo pro kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ zdůraznil Petr Tulpa.

Na kraje přejde veškerá správní agenda, která sebou ponese nárůst nároků na součinnost při plánování sociálních služeb na území kraje.

„Hlavním dopadem přechodu financování bude ve vyšší míře odpovědnost za realizaci dotačního řízení (včetně vyhlášení výzvy a hodnocení žádostí), provádění finančních kontrol, výplaty dotací, vedení agendy k jednotlivým službám a kontroly vykazování dat o poskytovaných sociálních službách,“ potvrdila vedoucí odboru sociálních věcí Jolana Šebková.

(jv,liberckenovinky.cz,oto:lk)

URL| http://www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/liberecky-kraj-je-pripraven-na-zmeny-ve-financovani-socialnich-sluzeb/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.