Epilepsií trpí 51 tisíc klientů VZP, péče o ně stojí skoro 700 milionů

ilustrační foto: Francini MorgueFile

Téměř 51 tisíc klientů VZP se v loňském roce léčilo s epilepsií. Mezi nemocnými bylo více mužů než žen, což je pro tuto chorobu typické. Nejvíce pacientů s epilepsií bylo v Praze, středních Čechách a na jižní Moravě. Celkové náklady na jejich léčbu se vyšplhaly bezmála na 700 milionů korun. Z toho přes 45 procent byly náklady na léky.

Počty nemocných epilepsií se mezi pojištěnci VZP pohybují již řadu let nad hranicí 50 tisíc. VZP na rozšíření této choroby a na náklady s ní spojené upozorňuje v souvislosti s Evropským dnem epilepsie, který připadá vždy na druhé pondělí v únoru (letos 9. 2.) 

Klienti VZP s epilepsií a náklady na péči o ně

2011

2012

2013

2014
Počet nemocných

50 785

50 452

51 396

50 788

Náklady na péči v Kč

323 554 000

323 039 000

344 645 000

362 570 000

Náklady na léky v Kč

337 500 000

343 009 000

339 975 000

311 065 000

Další náklady v Kč

19 502 000

16 350 000

17 054 000

14 285 000

Průměr na klienta v Kč

13 400

13 525

13 652

13 545

Náklady celkem v Kč

680 556 000

682 398 000

701 674 000

687 920 000

Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku, které postihuje zhruba 1 % populace. Může být vrozená či získaná (např. po úrazu, blokádě páteře, nádoru, infekci apod.). Záchvaty mohou mít různé projevy – od lehkých mrákot a vrávorání až třeba po ztrátu vědomí a svalové křeče postihující celé tělo.

Jak již bylo uvedeno, epilepsie častěji postihuje muže než ženy, což je dobře patrné na vzorku klientů VZP, kteří trpí touto nemocí – viz následující tabulku.

Podíl mužů a žen na celkovém počtu klientů VZP s epilepsií

 

2011

2012

2013

2014

Muži

27 211

27 204

27 915

27 599

Ženy

23 574

23 248

23 481

23 189

Celkem

50 785

50 452

51 396

50 788

 

Podrobněji pak rozložení výskytu nemoci jak mezi oběma pohlavími, tak z hlediska geografického ukazují následující statistická data za loňský rok členěná po krajích.

Regionální rozložení klientů VZP trpících v roce 2014 epilepsií

 

Kraj

Pacientů celkem

Muži

Ženy

Náklady

Praha

6 007

3 174

2 833

78 462 488

Středočeský kraj

5 437

2 969

2 468

74 118 767

Jihočeský kraj

3 497

1 827

1 670

43 809 993

Plzeňský kraj

3 304

1 693

1 611

44 232 224

Karlovarský kraj

1 816

971

845

21 572 831

Ústecký kraj

4 537

2 498

2 039

63 990 727

Liberecký kraj

2 609

1 383

1 226

36 641 653

Královéhradecký kraj

2 517

1 397

1 120

37 935 834

Pardubický kraj

2 935

1 599

1 336

45 128 639

Kraj Vysočina

2 908

1 529

1 379

34 459 302

Jihomoravský kraj

5 274

2 920

2 354

74 073 494

Olomoucký kraj

2 239

1 287

952

28 936 436

Moravskoslezský kraj

4 219

2 361

1 858

53 591 315

Zlínský kraj

3 489

1 991

1 498

50 966 031

CELKEM

50 788

27 599

23 189

687 919 734

 

Mgr. Oldřich Tichý

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

ilustrační foto: Francini MorgueFile

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.