Je možno léčit obezitu v lázních?

ilustrační foto: Paleo-Crossfit-Omnivore-Lowcarb-NonVegan-Meat-Diet / Flickr.com

OTÁZKA: Je možno léčit obezitu v lázních? Kdo a za jakých podmínek se může jet s obezitou léčit do lázní? Odpovídá VZP.

ilustrační foto: Paleo-Crossfit-Omnivore-Lowcarb-NonVegan-Meat-Diet / Flickr.com

ODPOVĚĎ:

Obezitu dospělých nikoli, obezitu dětí ano. Nemoci, u kterých lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout a hradit z veřejného zdravotního pojištění, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. jeho příloha č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb. jsou pak stanoveny indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd. Těmito dvěma normami se musí doporučující a navrhující lékaři řídit, stejně jako revizní lékaři, kteří návrhy na lázně potvrzují.

Indikační seznam umožňuje lázeňskou léčbu obezity pouze u dětí. Příslušná indikační skupina má název „Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita“; v ní pak je indikace XXIV/2 – Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. Adekvátní indikační skupina u dospělých se nazývá jen „Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí“ a indikaci „obezita“ vůbec neuvádí (můžeme doplnit, že stejně tomu bylo i v předchozím indikačním seznamu, tj. v legislativní normě č. 267/2012 Sb.). To znamená, že lázeňské léčení obezity u dospělých nemůže být hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pobyty cílené na redukci nadváhy ale řada lázeňských zařízení nabízí jako samoplátecké.

U indikace XXIV/2 – Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory se lázeňská léčebně rehabilitační péče dětem poskytuje jako péče komplexní, v délce trvání 28 dnů a s možností prodloužení (na základě lékařské indikace a schválení revizním lékařem). Lázeňský pobyt se může při prokázaném efektu předchozího pobytu i opakovat (opět jako komplexní a na 28 dnů), a to do 36 měsíců od začátku základního pobytu a 1x v průběhu kalendářního roku.

Lázeňskou léčbu pro danou indikaci může dítěti doporučit lékař odbornosti dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Návrh vždy podává zdravotní pojišťovně registrující praktický lékař dítěte (nebo ošetřující lékař při hospitalizaci). Léčbu obezity mohou klienti VZP absolvovat v lázeňských místech Bludov, Janské Lázně, Jeseník, Karlovy Vary, Klimkovice, Lázně Kynžvart, Luhačovice, Poděbrady, Teplice, Teplice nad Bečvou.

V roce 2009 bylo na tuto indikaci odléčeno 661 dětských klientů VZP, následně 578 a 602, v roce 2012 to bylo 504 dětí, poté 393 a v roce 2014 počet stoupl na 481.

Více informací k lázeňské léčbě najdete na www.vzp.cz/lazne.

Mimo péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nabízí VZP svým klientům od letoška jako benefit také příspěvky na snížení nadváhy a obezity. Příspěvek může dosáhnout výše až 500 korun a čerpat ho mohou jak děti, tak dospělí. Přesné podmínky pro čerpání všech benefitů, které VZP nabízí, najdete na stránkách Klubu pevného zdraví.

Mgr. Oldřich Tichývedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.