Společné prohlášení ČS a MPSV k ukončení projektu tzv. sKaret.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna se v úterý 2. března 2016 dohodly na ukončení smluvního vztahu a vypořádání vzájemných práv a povinností v projektu karty sociálních systémů (tzv. projekt sKarta).

Dohoda vyjasňuje práva a povinnosti mezi bankou a ministerstvem, které zůstaly nevypořádány po legislativním ukončení výplaty dávek prostřednictvím sKaret, neboť smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu 12 let. V nejvyšší možné míře respektuje práva a zájmy držitelů sKaret. Česká spořitelna se zavázala zajistit pro původní držitele sKaret možnost výběru zůstatků z účtů k sKartám ve všech jejích pobočkách zdarma, a to minimálně do 31. března 2018.

Banka a ministerstvo se dohodly, že z důvodu ukončení projektu sKarta v důsledku legislativních změn, ponese každá ze stran své náklady vynaložené v projektu. Tato dohoda znamená, že žádné ze smluvních stran nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s původní smlouvou nebo s projektem karty sociálních systémů.
Zavedení sociálních karet bylo schváleno v roce 2011. Oficiálním cílem projektu bylo ušetřit provozní výdaje při výplatě dávek a omezit jejich zneužívání; karty sloužily také jako identifikační průkaz. Projekt však provázela kritika, která vyústila v přijetí zákona č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, který nabyl účinnosti 1. listopadu 2013. Od té doby docházelo k postupnému ukončování výplaty dávek prostřednictvím tohoto systému.

V současné chvíli si ještě 33,5 tisíc uživatelů nevyzvedlo zůstatek ze zrušených účtů v částce 11 mil. Kč. Na mnoha z nich však leží malé částky do deseti korun. Vybírat je mohou lidé v pobočkách České spořitelny minimálně do 31. března 2018.

Tisková zpráva MPSV a ČS

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.