Mám ztrátu sluchu 73%. Mám nárok na ID?

ilustrační foto: Kateweb / Flickr.com

Dotaz:
Chci se zeptat. Mám nárok na důchod, když mám ztrátu sluchu 73% na obě uši už od dětství.

Odpověď:
Ve Vašem případě se dá jen doporučit, abyste si o invalidní důchod zažádal. O tom, zda Vám bude některý ze tří stupňů invalidity přiznán, rozhodne Lékařská posudková služba ČSSZ a to na základě zdravotní dokumentace zaslané Vaším ošetřujícím lékařem.
‚Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.‚
Nedá se s jistotou říci, na jaký stupeň ID byste mohl mít nárok, pro představu ale ještě přikládám druhy postižení a s nimi spojenou míru poklesu pracovní schopnosti:
Míra poklesu pracovní schopnosti v %
1
Oboustranná praktická hluchota
ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85-90%,
sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí mu jen minimálně (z 10-15%)
40
2
Oboustranná úplná hluchota
neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem
50-60
3
Oboustranná úplná nebo praktická hluchota,
se závažným postižením intelektu nebo zraku na úrovni těžké slabozrakosti obou očí
70-80
4
Hluchota s poruchami komunikace po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy (kmenový implantát)
4a
schopnost rozumění řeči bez odezírání, telefonování, komunikace na úrovni lehké nedoslýchavosti
15
4b
schopnost bez odezírání rozumět běžným frázím a frekventovaným slovním spojením, identifikovat obecné zvuky, komunikace na úrovni středně těžké až těžké nedoslýchavosti, podle rozsahu poruchy
20-35
4c
diferenciace jen obecných zvuků, detekce zvuku, minimální rozumění řeči, komunikace na úrovni praktické hluchoty nebo neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči, komunikace na úrovni úplné hluchoty, podle rozsahu poruchy
40-60
5
Oboustranná těžká nedoslýchavost
ztráta sluchu v rozsahu 56-69 dB, ztráta slyšení 65-84%
5a
při používání sluchadel s dobrými komunikačními schopnostmi
25
5b
při používání sluchadel s omezenými komunikačními schopnostmi, bez odezírání rozumění pouze běžným frázím a frekventovaným slovním spojením, schopnost identifikovat obecné zvuky
35
6
Oboustranná středně těžká nedoslýchavost
ztráta sluchu v rozsahu 41-55 dB, ztráta slyšení 40-64%
20
7
Oboustranná lehká nedoslýchavost
ztráta sluchu v rozsahu 20-40 dB, ztráta slyšení 10-39%
10

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.