Příležitost i pro zrakově postižené

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) instalovala v pražském Domě U Kamenného zvonu na historickém Staroměstském náměstí výstavu z tvorby výtvarníka Jaroslava Horejce (1886-1983). Do 29. ledna poskytuje ojedinělou možnost poznávání děl také nevidomým a zrakově postiženým návštěvníkům. Sochařská tvorba je zde totiž pojímána z hlediska haptického (hmatového) vnímání objektů. Přítomní si tedy mohou díla sami »osahat«.

Výstava se koná v působivém prostoru gotické kaple ze 14. století zmíněného středověkého domu. »Koncepce expozice a způsob instalace, zvolený na základě konzultace s odborníky ze společnosti Tyfloservis a sdružení Hapestetika, se snaží v maximální míře splňovat parametry pro optimální hmatové vnímání,« sdělila nám tisková mluvčí GHMP Michaela Vrchotová.

»Hapticky pojatá výstava tak může být zážitkovým obohacením i pro ty, kteří by bez této možnosti neměli možnost výtvarná díla vnímat. V rámci doprovodného programu také probíhají komentované prohlídky, výtvarné workshopy, setkání odborníků či koncert zrakově postižených studentů pražské Konzervatoře Jana Deyla. Uskuteční se v pondělí 23. ledna od 17 hodin přímo ve výstavních prostorách.« Téhož dne proběhne setkání odborníků na téma zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům.

Popisky a texty k vystaveným artefaktům přeložili do Braillova písma pracovníci Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, jež do expozice věnovala ukázky haptických knih. Tyfloservis umožnil zápůjčku speciálního Pichtova psacího stroje, na němž si návštěvníci mohou vyzkoušet přepis textu do slepeckého písma.

Na výstavě jsou zastoupeny Horejcovy bronzové plastiky a reliéf. »Ke hmatovému poznávání zde dále nabízíme repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – zejména úlomky soch ze sbírkového fondu veřejné plastiky GHMP. Prezentovány jsou autorské kopie i duplikáty vytvořené absolventy oboru sochařství na VŠUP. Jako předlohy byly záměrně zvoleny tvarově podnětné a inspirativní objekty,« informovala spoluautorka projektu Lucie Haškovcová.

Pro zájemce jsou připraveny i běžné typy programů – interaktivní prohlídky pro školy, sobotní workshopy pro rodiny, nedělní výtvarné dílny pro dospělé a seniory, výtvarný kroužek a další. Probíhají především v gotickém koncertním sále, částečně i v historických sklepech či v kapli.

Haló noviny

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.