Centrum pro zdravotně postižené slouží už čtvrt století

Služby Centra pro zdravotně postižené vyhledávají obyvatelé Karlových Varů již od roku 1991.
Centrum však působí v celém kraji, pobočky má i v Sokolově a Chebu.

Pobočka v Karlových Varech nabízí zdravotně postiženým a seniorům v obtížné sociální situaci odborné sociální poradenství, například v oblasti získávání příspěvků na péči, průkazu ZTP, vyřizování důchodů. Při neúspěšné žádosti jim sepíšeme odvolání, námitku, žádost o přezkumné řízení či přímo správní žalobu. Spolupracujeme také s externími odborníky, především právníky, notáři a psychology. Další velkou oblastí poradenství jsou kompenzační (zdravotní) a rehabilitační pomůcky, které nejen zapůjčujeme, ale i prodáváme (lůžka, vozíky, chodítka, hole, pomůcky do koupelny a mnoho dalších). Poradenství je poskytováno bezplatně.
Osobám se zdravotní postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby, poskytujeme služby osobní asistence. Za pomoci našich terénních pracovníků pak mohou žít důstojně, plnohodnotně a samostatně ve svém domácím prostředí.
V našem kraji existuje jen velmi málo veřejných dopravních prostředků, které jsou uzpůsobeny pro převoz osob s tělesným postižením. Proto pro obtížně pohyblivé občany zajišťujeme individuální přepravu upravenými vozidly. Osobní vozidlo se speciálně upravenou sedačkou spolujezdce – počet míst 4 + řidič. Mikrobus s nájezdovou rampou a možností bezpečné přepravy osob přímo na vozíku – počet míst 7 + řidič.
Již tradičně organizujeme ples zdravotně postižených „Harmonie“. Ples je určen nejen zdravotně postiženým, ale i široké veřejnosti.
Ples s nejdelší tradicí v Karlových Varech (letos již 24. ročník) se letos poprvé bude konat v Grandhotelu Ambassador Národní dům v soboru 18. března od 19.30 hodin, tradičně moderuje Petr Rychlý.
Nejen pro naše klienty připravujeme ozdravně rekreační pobyty v zahraničí k moři do Itálie a do maďarských lázní Harkány. Tyto akce jsou velmi oblíbené a téměř okamžitě obsazené. Hydrorehabilitaci v aquaparku ve Weidenu v Německu, pořádáme dvakrát ročně.
Nabízíme masáže (zad, šije, plosky nohou, celková, lávovými kameny) za velmi příznivé ceny, které jsou zajištěné nevidomým masérem.
V neposlední řadě také distribuujeme Euroklíče, což je speciálně upravený klíč k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení.
V současné době mají možnost držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty či močovými dysfunkcemi zapojit se do projektu Euroklíč v Karlovarském kraji a získat euroklíč zdarma.
Za ta léta poskytování sociálních služeb na území celého Karlovarského kraje jsme se stali nedílnou součástí sítě poskytovatelů těchto služeb a naší snahou a mottem zároveň stále zůstává, že jsme tady „Pro snadnější cestu životem…“.

Kontakty:
Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary
Tel./fax: 353 234 666
Mobil: 602 340 549
E-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Web: www.sluzbypostizenym.cz

Petr Končel
Karlovarské radniční listy

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.