Jak mám napsat odvolání proti zamítnutí průkazu ZTP?

Dotaz:
Prosím jak mám napsat odvolání. Posudkový lékař mi zamítl žádost na ZTP.
Posudkový závěr označil typ postižení takto: postižení páteře s často recidujícími projevy nervosvalového dráždění a porucha svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře. Podstatné omezení schopnosti pohyblivosti nebo orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace.
Z lékařských zpráv vyplívá: jsem po 2 operacích páteře, nejsem schopna vykonávat pravidelnou pracovní činnost, od 2016 léčena na Psychiatrické ambulanci pro úzkostnou depresivní poruchu vyprovokovanou bolestmi páteře, léčena v Centru léčby bolesti opiátovými léky, vpichy do nervů.
Byl mi přiznán stupeň TP. Je to pro mne nepotřebné, z důvodu bydlení na vesnici. Manžel mě vozí a doprovází do 50km vzdálených nemocnic. Podala jsem si žádost, aby měl ulehčené stání na auto a mohl mě doprovodit k lékaři. Nevydržím dlouho sedět ani stát.

Odpověď:

Kromě samotného odvolání může zásadně pomoci, když při posuzování odvolání obdrží Lékařská posudková služba ČSSZ nějakou novou lékařskou zprávu, která by konkrétněji popisovala stav Vaší páteře. Může se jednat o nějaké odborné vyšetření apod.

Vzor pro odvolání by mohl vypadat například nějak takto:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa
prostřednictvím
Krajské pobočky Úřadu práce……..
adresa
V………………. dne………………..
Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP
Rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce v ………… č.j. …………..ze dne……………..bylo na základě posudku posudkového lékaře zamítnuto přiznání průkazu osob se zdravotním postižením ZTP.
Posudkový lékař ve svém závěru dospívá k názoru, že můj stav neodpovídá postižení uvedenému v odst. 2) písm. H) přílohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., kde je uvedeno:
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
Tento závěr komise je v rozporu se skutečností, neboť ze zdravotní dokumentace, kterou LPS ČSSZ obdržela od mého ošetřujícího lékaře, jsem prošla dvěma operacemi páteře, nejsem schopna soustavné výdělečné činnosti, nevydržím dlouho sedět ani stát a bolesti v oblasti páteře jsou tak nesnesitelné, že se léčím v centru bolesti, kde mi jsou injekčně aplikovány opiáty přímo do nervů. Kvůli nesnesitelným bolestem se navíc od roku 2016 léčím na psychiatrické klinice s depresivní poruchou.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, věřím, že mému odvolání bude vyhověno.
S pozdravem
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Příloha:
Kopie lékařské zprávy
(není nutné, stačí označit důležité lékařské zprávy k Vašemu zdravotnímu stavu, např.
Výše uvedené argumenty si lze potvrdit v lékařské zprávě MUDr. Slavíčka sídlem……………….)

Podotýkám, že se jedná o pouhý vzor, možná, že bude potřeba některé informace poupravit podle rozhodnutí, které Vám přišlo a doplnit veškeré chybějící informace.

Pro úplnost uvádím také zdravotní kritéria, na základě kterých rozhoduje LPS ČSSZ o nároku na průkaz ZTP:

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace (průkaz ZTP) lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Jiří Marek
invArena

1 komentář

  1. Dobrý den,nevím co dělat ,mám chronickou obstrukci plic,jsem léčená na interní ambulanci,ortopedii,hematologii a revmatoligii.Všude se při žostí o ZTP píše jen o pohybovém aparátu a nedoslychavosti.Nikde není uvedená nemoc plic.Díky tomu mi nebylo přiřčeno ZTP.Přitom nejsem schopná delší chůze ,zadychám se a to nemluvím o chůzí do schodů.Beru léky na plíce ,dýchačky 3x denně a někdy i mimo to.Přiznali mi je TP což je mi k ničemu, nejsem schopná dojít ani na ten autobus.Potřebuji k ježdění k lékařům auto na které jsem žádala příspěvek.Bohužel diky TP nemám nárok.Co mi poradíte.Děkují Fojtová Hana

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.