Nevidomým v Litoměřicích poslouží haptické mapy

foto: Flickr.com

Speciální mapa je určená pro čtení hmatem. Ve městech v kraji příliš rozšířené nejsou.

Litoměřicko – Novinku v podobě takzvané haptické mapy budou moci už v nejbližších dnech využít nevidomí nebo slabozrací obyvatelé a turisté v Litoměřicích.

Mapu města, ve které se nečte zrakem, ale hmatem, bude možné získat zdarma v informačním centru na Mírovém náměstí. Referentka z litoměřického odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Iveta Hejduková přiblížila, že haptická mapa je pro zrakově handicapované čitelná díky speciální technologii tisku v Braillově písmu. A je zjednodušením jejich nesnadného pohybu po městě.

„Prvky v haptické mapě jsou oproti té standardní velmi zjednodušené. Jednotlivé listy ve formátu A4 zobrazují území o velikosti zhruba 235 x 330 metrů v přibližném měřítku 1:1 200. Měřítko je ideální pro orientaci v městském prostředí, důraz je kladen na litoměřickou uliční síť,“ popsala Hejduková.

Novou službu vítají i sami zrakově postižení. Předseda lovosického klubu zrakově postižených sportovců Vladimír Krajíček připomněl, že vytištěné haptické mapy, které by takto nevidomí měli volně k dispozici, se v naší republice začínají teprve rozšiřovat.

„Pokud vím, tak mapy celého kraje jsou k dispozici v ústeckém TyfloCentru. Jinde v kraji ani ve zbytku republiky jsem se s nimi zatím příliš často nesetkal,“ poznamenal Krajíček s tím, že tato pomůcka je pro zrakově postižené velkým přínosem.

„Když se nevidomý člověk pohybuje po městě sám, může se stát, že ztratí představu o rozčlenění prostoru. Haptická mapa, pokud je dobře zpracovaná, znamená v případě těchto obtíží velikou pomoc,“ doplnil Krajíček.

Hmatovou mapu Litoměřic zhotovila pro město zdarma společnost Seznam.cz. Server Mapy.cz, který společnost provozuje, nabízí haptické mapy celého světa. Uživatelé si je jeho prostřednictvím mohou nejen zobrazit, ale také si je nechat v rámci České republiky zdarma vytisknout.

„Jsme velmi potěšeni, že Seznam.cz haptickou mapu městu poskytl. Navazujeme tím na výbornou spolupráci, týkající se získávání turistických mapových podkladů a propagace litoměřických atraktivit prostřednictvím serveru Mapy.cz,“ uvedla marketingová manažerka města Martina Vondráková.

Služby pro handicapované a zdravotně znevýhodněné osoby se v Litoměřicích snaží stále rozšiřovat. V minulosti město vydalo například mapu bezbariérových tras. V přízemí radnice vznikla i bezbariérová kancelář. Pomocníkem je i Tichá linka pro neslyšící.

MICHAELA ROZSYPALOVÁ

Litoměřický deník

http://www.litomericky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.