Zvýšení příspěvku na mobilitu

Dotaz:

Pobírám příspěvek na mobilitu ve výši 550 Kč měsíčně. Za jakých podmínek
může dojít k plošnému navýšení příspěvku? Ceny pohonných hmot rostou a
příspěvek na mobilitu se nezvyšuje.

Odpověď:

V zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejsou
obsažena žádná kritéria, na základě kterých by mělo dojít k navýšení
příspěvku na mobilitu. V uvedeném zákoně je pouze uvedeno, že příspěvek
na mobilitu činní 550 Kč za kalendářní měsíc. Bude záležet pouze na
zákonodárcích(na poslanecké sněmovně, vládě a senátu), zda připraví
nějakou novelu, na základě níž by byl příspěvek na mobilitu zvýšen.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.