Zamítnutá žádost o elektrický vozík

foto: Meyra - vozík má nastavitelné stupačky_ autor fota Jiří Fabián_

Dotaz:

Požádal jsem zdravotní pojišťovnu o úhradu elektrického vozíku. Má
žádost byla zamítnuta. Mohu se proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny
odvolat?

Odpověď:

Ano, i proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny o Vámi podané žádosti je
možné se odvolat. Je nutné dodržet zákonnou lhůtu pro podání odvolání.
Lhůta pro podání odvolání je patnáctidenní a začíná plynout následující
den po dni, kdy Vám bylo rozhodnutí zdravotní pojišťovny doručeno.

Protože se jedná o žádost o úhradu elektrického vozíku, doporučuji Vám
obsah odvolání konzultovat ještě před jeho odesláním s lékařem, jenž Vám
elektrický vozík předepsal. Předepisující lékař může k odvolání přiložit
další lékařskou zprávu, v níž bude podrobněji popsán Váš zdravotní stav.
Odvolání se podává zdravotní pojišťovně, která Vám zamítla žádost o
úhradu elektrického vozíku. Na rozhodování o podaném odvolání se nesmí
podílet osoby, které se podílely na vydání rozhodnutí v řízení v prvém
stupni. Ve vašem případě by měl Váš zdravotní stav pro účely řízení o
podaném odvolání posoudit jiný revizní lékař Vaší zdravotní pojišťovny.

admin

Rychlá odpověď

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.