Žádost o průkaz ZTP byla zamítnuta. Co můžeme ještě udělat?

DOTAZ: Jak mohu pro svoji dceru, která je narozena s vývojovou vadou a chybí ji část levé ruky (od předloktí) získat průkaz ZTP, když i přes veškerou snahu, dodání veškeré dokumentace, nám byla žádost zamítnuta. Dle právní konzultace se specialistou na sociálně právní ochranu děti dcera má indikaci pro získání průkazu ZTP a já nevím, co udělat více, aby měla šanci dostat průkaz.

ilustrační snímek

Odpověď:

Vaše žádost byla jistě zamítnuta s nějakým odůvodněním. V něm by měli posudkoví lékaři uvést, proč nepovažují postižení dcery za natolik závažné, aby vyhovovalo indikačním kritériím stanoveným pro nárok na průkaz ZTP.

Níže uvádíme přehled indikací pro přiznání průkazu ZTP, kde jsou kompletně pojmenovány všechny zdravotní stavy, které odpovídají těžkému funkčnímu postižení, kde by měly být poskytnuty výhody spojené s průkazem ZTP.

Uvádíte, že dcera má anatomickou ztrátu levé ruky od předloktí. Při konzultaci níže uvedeného přehledu zjistíme, že nejvíce se danému zdravotnímu stavu dcery blíží bod e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí. Bohužel definice tohoto bodu je koncipována tak, že se musí jednat o takto závažné postižení u obou horních končetin, nikoli u pouze jedné končetiny. Z toho důvodu postižení dcery zcela neodpovídá přehledu, jímž se posudkoví lékaři musí řídit.

Je možné sice podat žádost znovu a doplnit ji o aktuální lékařské zprávy se zaměřením na postižení dcery, ale předpokládám, že by byla znovu zamítnuta z výše uvedeného důvodu. Jediná možnost, která by vaši žádost mohla zprůchodnit, je novelizace předpisu, v němž je tento přehled uveden, a to tak, aby k jeho získání postačovala anatomická ztráta i jen jedné horní končetiny od předloktí. To ovšem představuje obrovskou práci s nejistým výsledkem, kdy je třeba angažovat například místního poslance i vrcholnou organizaci, jež hájí zájmy zdravotně postižených, neboť tato novelizace se musí schválit na půdě parlamentu, kde je třeba pro ni získat dostatečnou podporu.

Přiznávání průkazu ZTP se řídí zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – HLAVA V – PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Indikace pro získání průkazu ZTP
Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,

b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,

c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,

d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,

e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,

f) těžké omezení funkce dvou končetin,

g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,

h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,

i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,

j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,

k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,

n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

redakce invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.