Napravuje se nespravedlnost vůči důchodcům s podprůměrnými důchody  

foto: sxc.hu

CNN Prima News

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu; stínový ministr práce a sociálních věcí /ANO/
——————–
už sedm čtvrtletí po sobě nám klesá reálná mzda, která je nejnižší díky této vládě taktéž v Evropské unii a bohužel my se třeba dva nebo tři roky u těch řádných valorizací nedostaneme o navýšení, u teď u těch reálných mezd pouze.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Já zůstanu u těch mimořádných valorizací, tam mířila ta druhá výtka pana prezidenta, respektive ony uváděl, jako první mu vadí, že při inflaci by rozpočtové dopady podle těch nových pravidel, které teďka prosazujete, by ten počtový dopad byl ještě vyšší, jinými slovy, stálo by to víc, a mimochodem to říká i váš poradce, ekonom Filip pertold, on říká, nové mimořádné valorizace jsou dražší než ty původní, ale nikdo to neříká nahlas. Jak je to možné, pane ministře?

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
——————–
Já jsem toto ve sněmovně opakovaně vysvětloval, v čem my napravujeme tu nespravedlnost vůči všem těm důchodcům, kteří mají podprůměrný důchod, protože u nich v případě momentu, kdy nastane mimořádná valorizace, to znamená to, že jejich důchody se už trvale po zbytek života nebudou valorizovat tak, jako ty důchody těch nadprůměrně příjmových, protože při mimořádné valorizaci se prostě nevalorizuje ta základní výměra, v tom je to rozevírání těch nůžek a tyto rozevřené nůžky nebudou platit pro ten jeden rok po zbytek života těchto starobních důchodců. A ten rozdíl mezi mnou a tady kolegu Alešem michlem za, ono je v tom, že on říká, ta nespravedlnost je vlastně v pořádku, tu tam nechte, nešaj. Proto nechápeme, proč to říká, proč tu zákonnou změnu děláme a já říkám, i když je pravděpodobné, že nehrozí v příštích letech, že by tady byla mimořádná valorizace, tak jestliže vím, že tato nespravedlnost vznikla, tak jdu a jdu napravit, aby za příštích 10, 12, 15 let. mně jde o to, aby opravdu jsme těm lidem řekli, že ten systém se bude dlouhodobě chovat férově a spravedlivě vůči,

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Nerada skáču do řeči, ale promiňte, to, že je to dražší, že to bude stát víc, protože celá ta diskuze o změnách s důchody byla také rámované tím, takto si to stát nemůže dovolit. Míříme, míříme do velkého propadu v tom důchodovém účtu.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
——————–
Já dělám změny v rámci důchodové reformy, které znamenají celkově snížení nákladů na ten systém, ale jsou tam opatření, která budou znamenat některé výdaje navíc, protože jsme si rozhodli a řekli, že prostě těmto lidem chceme pomoct, protože to je neférové, protože chceme udělat rodiny, vyměřovací základ, tady bude stát nějaké výdaje navíc, ale zase je to férové, přece chceme podpořit ty rodiče, chceme podpořit ty, kteří prostě pečují o svou blízko, ano, chceme udělat větší, velkorysejší úpravu u vdovských a vdoveckých důchodů. No, jsou tam některé momenty, které jsou logicky nutné udělat, aby tady byla větší spravedlnost, férovost toho systému. A poslední poznámku, ty předčasné důchody, vždyť já je napravuju systémem, který je opravdu dlouhodobě postavený správně, protože říkáme, že do toho předčasného důchodu odchází ti, a to se snad shodujeme, kteří jsou prostě opotřebováni, kteří se nadřeli, prostě fyzicky už nemohou. Tak pak ať je to bez krácení, ať je to ten princip té náročné profese, který už dneska známe u zdravotnických záchranářů a u hasičů, který jsme zavedli, a toto zavádíme i pro ty ostatní, tam, ať je to takové, že ten člověk může opravdu odejít bez krácení, je to vůči němu fér, ale nemůžeme to tady kombinovat, oba dva tyto mechanismy, ty prostě férové nejsou, pak nám odchází část lidí, kteří opravdu třeba opotřebovaní nejsou a jdou do toho předčasného důchodu jenom proto, že to v ten rok bylo.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí
——————–
Poslední poznámku, ty předčasné důchody, vždyť já je napravuju systémem, který je opravdu dlouhodobě postavený správně, protože říkáme, že až do toho předčasného důchodu odchází ti a na tom se snad shodujeme, kteří jsou prostě opotřebováni, kteří se nadřeli, prostě fyzicky už nemohou. Ano, tak pak je, ať je to bez krácení, ať je to ten princip té náročné profese, který už dneska známe u zdravotnických záchranářů a u hasičů, který jsme za zavedli a zavádíme i pro ty ostatní. Tam, ať je to takové, že ten člověk může opravdu odejít bez krácení, je to vůči němu fér, ale nemůžeme to tady kombinovat, oba dva tyto mechanismy, ty prostě férové nejsou. Pak nám odchází část lidí, kteří opravdu třeba opotřebovaní nejsou a jdou do toho předčasného důchodu jenom proto, že to v ten rok bylo výhodnější, odstraňujeme.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Promiňte, kdy to bude hotové, ten jakýsi katalog. Seznam profesí, náročných profesí, lidí, kteří budou moci bez nějakého krácení.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí,
——————–
toto je věc, která je náročnější a tuto konkrétně finální úpravu této části důchodové reformy buďto bude mít hotovou při projednání na vládě, nebo nejpozději v okamžiku, kdy toto bude projednávat v Poslanecké sněmovně. A zrovna u této části mě hodně záleží, aby to bylo dobře spravedlivě na základě opravdu odborných pohledů, nikoliv pohledu politických, která skupina z těchto lidí má větší zastání v Poslanecké sněmovně.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu; stínový ministr práce a sociálních věcí /ANO/
——————–
Já mám pocit, že on je trošičku jako rozpolcená osobnost, protože nám něco jiného říká tady, ale já to chápu po těch výtkách u pana prezidenta, protože teď tady říkáte spravedlnost, férové důchody atd. Jako nějaký fíkový list, který chcete zakrýt ty chyby, které v tom zákonu jsou? Já jsem tady sledoval diskuzi se členem nervu panem Jánským, který tady byl úplně prostě Down z toho, že se tam nějaká takováto chyba našla, která vyhře není ve vyšších rozpočtech do budoucna. Já se opravdu musím smát tomu, protože vy, pane ministře, pořád komunikujete, že ta penzijní reforma je v rámci a součástí s tím konsolidačním balíčkem jako konsolidace veřejných financí a teď najednou říkáte, že vlastně to tak jakoby není, protože tam je důležitá ta férovost a spravedlnost, tak se laskavě ty pojmy nějakým způsobem vstřebejte, protože říkáte něco jiného těm občanům už v průběhu toho, co předkládáte do Poslanecké sněmovny. Za druhé, máte nerv a máte tam celou řadu ekonomů, kteří vám pomáhali s tou důchodovou reformou? Já jsem viděl v květnu bombastickou tiskovou konferenci, kde byl představen konsolidační balíček a penzijní reforma, vystupovali tam paní Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbanky, paní Nerudová, která je vaší poradkyní, co se týká důchodů a nic takového nám tam neřekli, vždyť to je k smíchu tady tito pop ekonomové, pokud na nic takového nepřišli a na nic takového neupozornili, že to do budoucna vyhřezne ve vyšší deficit rozpočtu u těch důchodů, no tak se s nima jednoduše rozlučte. To znamená, tady toto je novou.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Tak, promiňte, pane ministře, celá ta diskuze, já to znovu zopakuju, byla rámovaná dohromady s konsolidací veřejných financí. Slyšeli jsme slova o tom, že si to nemůžeme dovolit, že zadlužujeme naše děti. Ale znovu zopakuji slova pana pertolda, který vám radí s důchody a on říká, nikdo to neříkal nahlas.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér /KDU-ČSL/
——————–
vemte si moje vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny, kdy opakovaně vysvětloval ten zásadní rozdíl v současném mechanismu valorizace mimořádné a v tom, co navrhujeme, a v tom, že jsem říkal, že to bude férové, že to bude spravedlivé vůči nadprůměrným i podprůměrným důchodům, a to logicky znamená, že v ten okamžik u této části to bude mít i ten vyšší výdaj, ale ten děláme za cenu spravedlnosti vůči těm lidem, vůči kterým to nebylo neférový. A počkejte, poslední věta, tato novela, o které se teď bavíme, znamená z dlouhodobého hlediska úsporu výdajů důchodového systému 0,6 %, HDP, takže ona je zodpovědná, ona snižuje ty výdaje a garantuje do budoucna férové důchody. Je pro děti a vnoučata současných důchodců.

Terezie Tománková, moderátorka
——————–
Jednu větu krátkou, potom vám ještě položíme jednu otázku a pak půjdeme na další téma.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu; stínový ministr práce a sociálních věcí /ANO/
——————–
Teďko říkáte, že lže pan prezident a jeho tým, anebo že lžete vy a že se to měli nějakým způsobem propočítané, takže si to musíte mezi sebou vykomunikovat. A vám ještě připomenu jednu vaši větu. Pokud porostou důchody takovýmto tempem, nebude na rodičovský příspěvek, proto já kritizuju to, že spojujete penzijní reformu, ty změny parametrů s konsolidačním balíčkem, protože chcete ušetřit na.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér /KDU-ČSL/
——————–
já fakt musím reagovat, platí to, že všecky důchody v budoucnu porostou o inflaci, plně růst cen tedy porostou 1/3 růstu reálných mezd. Bude zachováno, výchovné všem, kteří ho dostali a ještě v budoucnu dostanou. A vy tady nemluvíte pravdu, protože vy jste si poctivě jako poslanec přečetl tu důvodovou zprávu k tomuto návrhu zákona, tak to, o čem se tady bavíme, je tam transparentně několik měsíců popsáno a já jsem o tom hovořil i v Poslanecké sněmovně.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu; stínový ministr práce a sociálních věcí /ANO/
——————–
Český statistický úřad vydá opravdu jako další číslo poklesu už sedm čtvrtletí v řadě za sebou, poklesu reálné, reálné mzdy, a to je v tuto chvíli na úrovni roku.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér /KDU-ČSL/
——————–
Jenom dovysvětlím pro diváky, aby neměli strach, že se něco sníží. Tady ten mechanismus už je dlouhodobě od předchozích dva nastaven tak, že vždycky v okamžiku, kdy v nějakém roce dojde k poklesu reálné mzdy, tak se ten pokles musí spotřebovat a trvá to třeba rok 23, než se potom následně vyrovná ten růst, a to se potom promítápočtu toho důchodu zbytečný, proto říkám, že nemá vůbec žádný vliv teď na zvyšování důchodů. Letos, příští rok přespříští rok. Ale vychází se z těch principů, zásady tady byly předtím, ta zákonná úprava to nedokáže přebít tu praxi, ale prostě je potřeba jasně říkat, důchody v České republice trvale porostou jak pro starobní důchodce současné, tak i pro ty budoucí.

Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu; stínový ministr práce a sociálních věcí /ANO/
——————–
Akorát, že těma novelama jste jim vzaly do konce roku 7 000 Kč.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.