Žádejte poslance, ať projednají příspěvky na péči

Václav Krása

NRZP informoval, že Poslanecká sněmovna na své poslední schůzi v roce 2023 rozhodovala o zařazení návrhu pana poslance Aleše Juchelky a dalších poslanců, sněmovní tisk 565, na jaké místo návrh zařadí, aby mohl být rychle projednán. Jedná se o návrh zákona, kterým poslanci navrhovali zvýšit příspěvky na péči v jednotlivých stupních s tím, že zákon měl být schválen v tzv. zkráceném znění a příspěvky na péči by se zvýšily k 1. lednu 2024.

Koaliční poslanci odmítli tisk 565 zařadit tak, aby mohl být na tehdejší schůzi Poslanecké sněmovny projednán. Opoziční poslanecké kluby chtějí návrh pana poslance Aleše Juchelky a dalších poslanců projednat, a proto požádali o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která by se zabývala pouze tímto návrhem.

Vedení Poslanecké sněmovny návrh musí akceptovat, ale rozhodlo, že tato mimořádná schůze se bude konat v pátek 19. 1. 2024 po skončení diskuse k návrhu na korespondenční volby, nejpozději v 17:00 hodin. Jsou to podivné priority mezi korespondenční volbou pro občany v cizině a zlepšením života pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky.

Vážení přátelé, přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste napsali poslancům, že žádáte projednání návrhu zákona tisk 565 ve zkráceném čtení, aby došlo k jeho přijetí co nejrychleji. Adresy jednotlivých poslanců najdete na tomto odkazu https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?P1=A&P2=%c1. Prosíme, abyste jim napsali v tom smyslu, že je potřeba zvýšit příspěvky co nejdříve, protože řádná valorizace všech stupňů se uskutečnila naposledy v roce 2016.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása
předseda NRZP ČR


Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.