Virtuální univerzita třetího věku v knihovně: letní semestr na téma Habsburkové

ilustrační foto: Photoxpress

Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze otevírá letní semestr virtuální univerzity třetího věku. Studenti budou moci absolvovat online výuku přímo v knihovně v kvalitních semestrálních kurzech garantovaných vysokou školou.

Studijním tématem se stanou Habsburkové bez trůnu, jehož autorem a zároveň i lektorem je historik a vysokoškolský pedagog Jan Županič, který se specializuje především na dějiny šlechtických elit Rakouské monarchie a dějiny habsburské říše v 19. a 20. století. Kurz zahrnuje 6 lekcí, první připadne na 19. února. Studující se seznámí se zajímavými, méně známými i utajenými osobnostmi z rodu Habsburků. Kurzovné na celý semestr činí 450 korun a jsou do něj zahrnuty i náklady na pořízení podkladů ke studiu. „Kromě osob se statusem důchodce mohou studovat také invalidní důchodci bez rozdílu věku,“ uvedl ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

Jednotlivé přednášky budou posluchačům promítány online z internetu a následně se probraná látka zopakuje formou společně vypracovávaného testu. Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet, nebo z tištěných materiálů. Každý semestr je uzavřen závěrečným seminářem, na kterém studenti obdrží pamětní list jako doklad o absolvování daného semestru.

Celý vzdělávací cyklus nazvaný „Svět okolo nás“ obsahuje 6 semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia se může podle situace seniora libovolně prodloužit. „Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu,“ dodal Vratislav Emler. Všechny další podrobnosti naleznou zájemci na internetových stránkách knihovny nebo v informačním středisku knihovny, kde také probíhá přijímání přihlášek.

Andrea Bocková

Karlovarský deník

https://karlovarsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.