Žadatelé o průkaz ZTP se zlobí. Posudkový lékař nás nevidí  

ilustrační foto: stockimages-FreeDigitalPhotos

ČT 1 – Černé ovce

Loni v březnu se vysílal příběh manželů, kteří žádali o tzv. průkaz ZTP. Nechtěli nic víc než dobře zaparkovat, když musí k lékaři nebo na nákupy. Úřady ale žádost zamítly.

Miroslav Kalman, senior
——————–
To není možné. To bych tam musel přijít s hlavou v podpaží, aby oni přiznali, že mám na něco nárok.

Kateřina Stibalová, moderátorka
——————–
Zavedenou praxí je, že posudkový lékař nemusí pacienta vůbec vidět. A Okresní správa sociálního zabezpečení to považuje za správné. Co k tomu dodat?

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Paní kalmanová v roce 2018 prodělala boreliózu. Kvůli nemoci dokonce na čas ochrnula. Chodidlo pravé nohy necítí dodnes.

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
Od kotníku dolů to chodidlo, to mám mrtvé. Však podívejte se. Já neobuju plnou botu. Já musím v sandálích, já mám jedině sandály. Kdybych si vzala tu plnou botu, tak jak neohnu prsty, tak ony se mi ohnou pod chodidlo. A je konec.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Protože jí chůze dělá velké obtíže, žádala už několikrát o průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy ZTP, aby mohla parkovat na vyhrazených místech pro lidi s postižením, a měla to tak blíže k lékaři, do obchodu nebo ke vchodu na úřad. Jenže každá její žádost byla zamítnuta.

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
Bych byla ráda, kdyby to nám dali, usnadnili, protože každý si říká starý člověk, ten může jít do starého železa. No, ale my taky ještě si chceme trochu požít.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Protože přiznání průkazu ZTP závisí na zdravotním stavu, třeba na mobilitě, vzali jsme před rokem manžele Kalmanovy k primáři ortopedie do karvinské nemocnice a ten je prohlédl.

Martin HOLINKA, primář ortopedie, Nemocnice Karviná-Ráj
——————–
Paní Kalmanová má takové pokročilé degenerativní změny bederní páteře, zároveň artrózu kyčelních klubů třetího stupně s omezením rozsahu hybnosti a bolestmi, stejně tak je podobný nález na kolenních kloubech, teda opět artróza kolenních kloubů třetího stupně. Končetina v tento okamžik tak, jak já jsem paní vyšetřil, tak není funkční.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Manželé Kalmanovi dostali tehdy od primáře lékařské zprávy a po našem natáčení je společně s novou žádostí o průkaz ZTP zaslali na Úřad práce v Karviné.

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
Tak mi přišlo po, já nevím, po asi po měsíci nebo tak nějak, že mi to teda schvalují.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Co to pro vás znamená?

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
Že nemusím shánět parkovací místo, kde manžel by mohl zaparkovat a kam já bych došla.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Nárok na průkaz ZTP uznali paní Kalmanové až po naší reportáži. Ani tentokrát posudkový lékař seniorku neviděl. Stačily mu nové lékařské zprávy. Přitom podle paní Kalmanové je její zdravotní stav stejný už několik let.

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
To je zajímavé, jsem si říkala. Tak tolikrát jsme to žádali a byla jsem několikrát teda odmítnuta.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
——————–
Posudkový lékař dneska prakticky stoprocentně nevidí žádného žadatele. My nesouhlasíme s tímto postupem, že je to vlastně administrativní řešení nějaké, že to vůbec nemá nic s posuzováním zdravotního stavu, protože to jenom je o tom, jak ten posudkový lékař dobře či nedobře přečte jednotlivé ty lékařské zprávy.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Takže průkaz ZTP paní Kalmanová konečně dostala a hned požádala magistrát o parkovací místo před domem. A to už také má.

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
To jsou ty naše paneláky, tady je ten náš panelák, takže to má hned u vchodu. To nemám daleko, to mám tak akorát, že dojdu ke dveřím. No, musím spočnout tam na lavičce, pokud je pěkně, no a potom po schodech pomaličku nahoru.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
I pan Kalman žádal o průkaz ZTP už několikrát. Po našem natáčení podal žádost znovu a přidal k ní i nové lékařské zprávy. Jenže neuspěl.

Miroslav Kalman, senior
——————–
Mám to říct otevřeně? Že to je svinstvo, protože to není možné, tak mi to pan doktor napsal a nikdo u mě nebyl se podívat ani se mě neptal, jak se mám, nebo nic a já už nevím, co mám dělat.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Jenže je to právě pan Kalman, který jezdí na nákupy. Bez průkazu ZTP musí u obchodu stejně jako dřív hledat místo co nejblíže vchodu. Nebo alespoň strategicky u nákupních vozíků. O ty se totiž potom cestou k prodejně opírá.

Miroslav Kalman, senior
——————–
Na nákupy chodím já. Já zabezpečuji rodinu. Pro mě to moc nemá význam, že manželka tam má kartu a já nemám, protože já nemůžu ani v obchodě zaparkovat, když není ona se mnou. Ona musí být se mnou.

Marie Kalmanová, seniorka
——————–
Když není pěkně, když je škaredé počasí, já nemohu jet s ním. Bohužel.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Místo průkazu ZTP, o který pan Kalman žádal, mu byl přidělen pouze průkaz TP, tedy průkaz nižšího stupně.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
——————–
Průkaz TP je vhodný pouze ve frontách v obchodě, u lékaře, na úřadě nebo ve veřejné hromadné dopravě, že máte nárok na sedadlo poblíž vchodu. V zásadě k ničemu není.

Miroslav Kalman, senior
——————–
Autobusem nejezdím, mám to daleko na autobusovou zastávku, protože až na Hasičské ulici je autobusová zastávka a já tam těžko zajdu.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
O průkaz ZTP sice musíte požádat na úřadě práce, o tom, zda vám ho přidělí, nebo nepřidělí, ale rozhoduje Okresní správa sociálního zabezpečení. A její posudkoví lékaři. Požádali jsme tedy o vyjádření oddělení lékařské posudkové služby v Karviné. Chtěli jsme vědět, proč si posudkový lékař pana Kalmana ani tentokrát nepozval na osobní vyšetření. Vyjádření přímo od oddělení lékařské posudkové služby v Karviné jsme nedostali. Odkázali nás na tiskové oddělení České správy sociálního zabezpečení.

redaktor; citace: Tereza Koukolová, mluvčí Česká správa sociálního zabezpečení, zdroj: e-mail
——————–
Posudkový lékař nevyhodnotil osobní přítomnost pana Kalmana jako nutnou, což shledáváme naprosto v pořádku. Principem posudkového lékařství je vyhodnotit existující dokumentaci a nikoliv vyšetřovat.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Ptali jsme se také, kolik zhruba žadatelů posudkoví lékaři ročně skutečně vidí.

Kristýna Augustová, redaktorka
——————–
Vyšetření lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení jsou v řádu jednotek za rok. Jejich četnost se nesleduje, není k tomu zákonný důvod.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Pojďme si tedy připomenout, jak dopadlo vyšetření pana Kalmana u primáře ortopedie, kam jsme ho před rokem vzali.

Martin HOLINKA, primář ortopedie, Nemocnice Karviná-Ráj
——————–
Ten nález je skoro totožný jako u paní Kalmanové. Jsou tam těžké degenerativní změny páteře, je tam artróza kyčelních kloubů třetího stupně a i artróza kolenních kloubů taky třetího stupně. V podstatě tady tyhlety stavy už jsou určené k výměně toho kloubu, to znamená k operační léčbě.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
——————–
Myslím, že panu Kalmanovi měl být přiznán průkaz ZTP, protože ten jeho celkový zdravotní stav je takový, že on skutečně má obrovské potíže s pohybem, a protože chodí o holi, tak ani by nemohl nosit nákup a takové věci. Je to prostě nesmysl.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Požádali jsme primáře ortopedie o to, aby nám popsal, co zhruba člověk s diagnózou pana Kalmana prožívá.

Martin HOLINKA, primář ortopedie, Nemocnice Karviná-Ráj
——————–
Pacient, který má artrózu třetího stupně, tak většinou má už těžší funkční omezení té dolní končetiny, to znamená, může tam být omezení hybnosti, můžou tam být výrazné bolesti, ten pacient může mít problém s mobilitou, že většinou tady tihleti pacienti chodí o berlích, má i vývod, takže on je po onkologickém onemocnění, tak kdybych já třeba chtěl, ať chodí na rehabilitaci, tak to ho bude natolik limitovat, že vlastně ani nebude moct.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Jenže pana Kalmana posudkový lékař ani tentokrát nevyšetřil, a tak neviděl, jak ve skutečnosti chodí.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
——————–
Právě při kombinaci těch různých druhů postižení je důležitý, aby toto ten posudkový lékař dobře posoudil. Ten člověk třeba trochu chodí, má obrovské bolesti. Například. Což v těchto případech bývá. A i to by mělo být důvod pro to, abych tomu člověku pomohl. A bez toho, aniž bych opravdu viděl toho člověka, tak to nemůžu dobře posoudit.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
České správy sociálního zabezpečení jsme se ptali, jak vážný by tedy musel být stav pana Kalmana, aby měl na průkaz nárok.

Kristýna Augustová, redaktorka
——————–
postižení nosných kloubů nebo neurologického postižení dolních končetin se musí jednat o objektivně prokázané těžké omezení funkce dvou končetin. V podstatě se funkčně jedná o stav srovnatelný s amputací nad kolenem nebo obou dolních končetin pod kolenem.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
——————–
Tady u těch manželů je zřejmé, že ten zdravotní stav se zhoršuje a že se samozřejmě s přibývajícím věkem bude zhoršovat a může se zhoršovat poměrně rychle.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
Když panu Kalmanovi v Karviné nárok na průkazy ZTP zamítli, odvolal se k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jenže to závěry posudkového lékaře z Karviné potvrdilo. Z ministerstva mu napsali, že podle nich je osobou se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti, nikoliv s těžkým postižením. Takže na průkaz ZTP nemá nárok.

Miroslav Kalman, senior
——————–
To není možné. Já bych tam musel přijít s hlavou v podpaží, aby přiznali, že mám na něco nárok.

Jana Gerleová, redaktorka
——————–
I my jsme napsali na ministerstvo a požádali o rozhovor. Z tiskového oddělení odpověděli, že zadali podnět k provedení přezkumného řízení, takže se nám případu zatím blíže nevyjádří. Pan Kalman teď čeká, jak vše dopadne. Sám totiž už boj s úřady vzdal.

Miroslav Kalman, senior
——————–
Už nebudu zkoušet. Nebudu se pokoušet o nic, protože jsem rád, když to dožiju. Protože počítám, že to se nezlepší, že by se to změnilo, že by mi dali něco.

1 komentář

  1. tady bych se posudkového lékaře zastal. Proč by měl žadatele vidět? Aby ho znovu vyšetřil jako ten specialista a zkontroloval tak, zda specialista ho správně vyšetřil? Vždyť k tomu ani nemá oprávnění, pokud sám nemá stejnou specializaci. Pokud si žadatel myslí, že ho specialista špatně vyšetřil, může žádat o vyšetření jiného specialistu a jeho lékařskou zprávu předložit posudkáři. Jestli to správně chápu, průkaz ZTP se přiděluje podle stupně postižení a posudkář to zařazení posoudí vyhodnocením lékařských zpráv. Asi to neposoudí tím, že se podívá, zda žadatel přišel s holí nebo bez hole.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.