Posudkový lékař mi zamítl průkaz ZTP. Jak mám napsat odvolání?

ilustrační foto: photoXpress

Dotaz:
Prosím, jak mám napsat odvolání. Posudkový lékař mi zamítl žádost o průkaz ZTP. Mám sluchovou ztrátu 95.6%, silný tinitus, každou chvíli se mi zamotá hlava, jsem pracující, veškeré kompenz.pomůcky si hradím sama, průkaz jsem žádala hlavně proto, abych si mohla v dopravním prostředku sednout.


ilustrační foto: photoXpress

Odpověď:
Z informací o Vašem zdravotním stavu lze usuzovat, že byste skutečně měla mít nárok na průkaz ZTP. Odvolání se proto dá rozhodně doporučit.
Vzor pro odvolání by mohl vypadat například nějak takto:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa

prostřednictvím

Krajské pobočky Úřadu práce……..
adresa

V………………. dne………………..

Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP

Rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce v ………… č.j. …………..ze dne……………..bylo na základě posudku posudkového lékaře zamítnuto přiznání průkazu osob se zdravotním postižením ZTP.

Posudkový lékař ve svém závěru dospívá k názoru, že můj stav neodpovídá postižení uvedenému v odst. 2) písm. J) pří¬lohy č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., kde je uvedeno:
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
Tento závěr komise je v rozporu se skutečností, neboť podle lékařského vyšetření, z něhož obdržela LPS ČSSZ lékařskou zprávu, mám ztrátu sluchu podle Fowlera 95,6%, silný tinitus a trpím častým motáním hlavy.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, věřím, že mému odvolání bude vyhověno.

S pozdravem

Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa

Příloha:
Kopie lékařské zprávy
(není nutné, stačí označit důležité lékařské zprávy k Vašemu zdravotnímu stavu, např.
Výše uvedené argumenty si lze potvrdit v lékařské zprávě MUDr. Slavíčka sídlem……………….)

Podotýkám, že se jedná o pouhý vzor, možná, že bude potřeba některé informace poupravit podle rozhodnutí, které Vám přišlo a doplnit veškeré chybějící informace.

Jiří Marek
invArena

1 komentář

  1. Prosím o radu jak napsat odvolání,pro nepřiznáníZTP,o který si manžel zažádal.Jeho diagnoza je onkologiká 83,9MaligníB lymfom Před 10 lety prodělal biologickou léčbu a 23 ozářek.Dnes je mu 73 let a nemoc na něm zanechala neblahé účinky.Dnes je po operaci kyčle nohu má o 2 cm delší.Je léčen jako kardiak.Nepotřebuje peníze,podal si žádos aby měl ulehčené stání auta na značku,protože je stále hodně unaven a ta kyčel která mu po operaci za měsíc vypadla a podařilo se ji ortopedii vrátit zpět .Stále při chůzi pár metrů bolí.Byl mu přiznán stupeň Tp. Je to pro něho nepotřebné,z důvodu bydlení na vesnici ,kde ani není dobrá dostupnost autobusů .Děkuji za pocopení a za vaši odpověď.Na onkologiji dochází na kontrolu CT márkry.Na kardio také bere léky a tlak.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.