Kultura a cestovní ruch bez omezení, semináře pomohou zlepšit situaci

ilustrační foto: ruthiebabe / stock.xchng

Královéhradecký kraj uspořádal školení zaměřená na komunikaci s osobami se zdravotním postižením a na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury v regionu.

„Chceme v našich organizacích vytvořit prostředí, ve kterém se každý cítí vítán a kde jsou jeho potřeby respektovány. Zlepšení komunikace s těmito skupinami občanů přispěje nejen k jejich větší integraci, ale také k celkovému zvýšení kvality poskytovaných služeb v Královéhradeckém kraji,“ říká náměstkyně za kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.

V průběhu roku 2024 se uskuteční řada školení do kterých se zapojí příspěvkové organizace kraje, turistická informační centra, destinační oblastní společnosti a další organizace působící v oblasti cestovního ruchu a kultury. Školení jsou realizována formou zážitkových seminářů. Účastníci kurzu si mohou vyzkoušet manipulaci s invalidním vozíkem, otestovat brýle simulující oční vady nebo diskutovat s hendikepovanou osobou.

Pro organizaci školení bylo osloveno Centrum Kosatec z Pardubic, které pomáhá lidem s hendikepem překonávat bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných. Centrum v současné chvíli zaměstnává více než 60 jednotlivců, kteří se účastní školení a přibližují svůj životní příběh.

Potřebnost školení vychází přímo ze strategických dokumentů Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, konkrétně ze Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022–2030 a Strategie kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Královéhradeckého kraje 2022–2030. Tyto dokumenty zdůrazňují potřebu zlepšení podmínek pro mobilitu cílových skupin se specifickými potřebami v oblasti cestovního ruchu a kultury.

Tomáš Cerman

Jičínský deník

https://jicinsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.