Klasnová: MPSV konečně přiznává, že ZTP i sKarty udělalo špatně

Dvojí velký boj vedou Věci veřejné proti ministerstvu práce a sociálních věcí. Proti sKartám i za zmírnění tvrdého přístupu k hendikepovaným. A v obojím, zdá se, Kateřina Klasnová (foto) z VV, alespoň částečně uspěje.

„Včera jsme se při jednání s ministryní Ludmilou Müllerovou a předsedou NRZP Václavem Krásou shodli, že ani sKarty, ani přístup k těžce zdravotněpostiženým podle legislativy Jaromíra Drábka se ministerstvu nepovedly a je potřeba je změnit, popř. zrušit,” uvedla šéfka poslanců VV Kateřina Klasnová. Ta také přislíbila podporu celého klubu VV senátnímu návrhu na zrušení sKaret, který bude na pořadu dnes začínající sněmovní schůze.

V boji proti sKartám byl velmi významný úspěch Kateřiny Klasnové (VV), když v půli března navrhla sněmovně usnesení, jehož přijetím poslanci zavázali vládu ke zrušení sKaret. „Krátce na to začal o konci sKaret mluvit otevřeně i premiér Nečas. Ostatně, vláda je ze zákona zodpovědná sněmovna a její usnesení by měla respektovat,“ připomněla Kateřina Klasnová.

Na včerejším jednání s Ludmilou Müllerovou se shodly, že projekt sKaret není dlouhodobě udržitelný. „Elegantním řešením by bylo podpořit napříč politickým spektrem senátorský návrh, jenž bude na programu právě začínající sněmovní schůze a jenž sKarty jednoduše ruší. Věci veřejné budou samozřejmě hlasovat pro senátní novelu,“ deklarovala Klasnová. Senátní novela je sněmovním tiskem 913 a čeká ji druhé čtení.

„Přiznávám, že mě potěšil i výsledek našeho tlaku na ministerstvo ohledně postavení těžce zdravotněpostižených osob, kdy ministryně přijala hned tři ze čtyř změn v novele podané Věcmi veřejnými,“ řekla šéfka poslanců VV. Na novele VV spolupracovaly se Sdružením zdravotněpostižených v ČR a podporuje ji i Národní rada osob se zdravotním postižením, jejíž předseda Václav Krása včerejší jednání Klasnové s ministryní Müllerovou inicioval.

Novela, kterou VV podaly již v lednu tohoto roku a o jejíž předřazení na schůzi bude dnes Klasnová žádat, mění tyto čtyři věci:

Za 1) aby se držení průkazek nevázalo na zákon o soc. službách a příspěvek na péči (viz dříve podle lékařské diagnózy) – řada lidí je schopna a chce samostatně fungovat, jen potřebuje výhody v dopravě a parkovací místa

Za 2) posuzování 36 základních životních potřeb a nikoli pouhých 10 podle MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – má sloužit tzv. komplexní rehabilitaci

Za 3) u amputářů nad kolenem a výše zpět příspěvek na zvláštní pomůcku, například na speciální úpravu vozidla

Za 4) aby příspěvek na mobilitu byl automaticky poskytován u držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (dnes vázáno na mobilitu a orientaci – nikdo nedostane)

„Nepodařilo se nám prosadit změnu způsobu kvalifikace a návrat k posuzování podle 36 základních životních potřeb,“ mrzí poslankyni VV. Další tři změny však hodlá samo ministerstvo navrhnout komplexním pozměňovacím návrhem ke své novele, kterou 29. května projednávala vláda.

„Bohužel původní návrh ministerstva neodděluje přiznávání průkazu ZTP a příspěvku na péči, což je jeden z největších problémů. Uvítala jsem tedy včerejší slib paní ministryně, že komplexní pozměňovací návrh k jejich vlastní novele bude brzy hotov a postavení těžce zdravotněpostižených se tak konečně zlepší. Samozřejmě, nejjednodušší by bylo podpořit návrh VV, ale to už bych asi po ministryni chtěla v rámci politického boje příliš,“ usmála se Klasnová.

Ministerstvo tak podle ní sice pomalu, ale přece plní slib změny legislativy, který zazněl už koncem dubna na sněmovním semináři k postavení ZTP, pořádaném právě Klasnovou.

Parlamentnilisty.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.