Jak k doktorovi na chalupě?

Dotaz: Přes léto bydlíme s manželkou na chatě. V obci je praktický lékař, ale bez registrace u něj by nás prý ošetřil jen v případě, kdyby šlo o ohrožení života. Jenže my jsme registrováni v Praze, kde budeme zbývající část roku. Jak máme tuto situaci řešit?

 

 

ODPOVĚĎ:

 

Při déletrvajícím pobytu mimo trvalé bydliště se v případě potřeby poskytnutí zdravotních služeb praktickým lékařem nabízejí dvě možnosti. První z nich je, že vás lékař, u něhož nejste registrováni, ošetří v rámci tzv. nepravidelné péče.

Tu vykáže k úhradě pojišťovně na zvláštním dokladu (05). Je to postup, který praktičtí lékaři nepochybně znají a běžně jím péči poskytnutou neregistrovaným pojištěncům vykazují. Rozhodně není pravdou, že by se o klienta mohl a měl praktický lékař, u něhož není registrován, postarat jen v případě, kdy jde o život ohrožující stav.

Druhou možností je přeregistrace k novému lékaři na potřebnou dobu, alespoň ale na čtvrt roku. Pojištěnec má podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně.

V případě registrujícího lékaře (to je vedle praktického lékaře i gynekolog a zubní lékař) může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce. Třemi měsíci se přitom nemíní kalendářní čtvrtletí.

U nově zvoleného lékaře musíte být alespoň tři měsíce registrováni, po návratu do místa trvalého pobytu byste se pak přeregistrovali zpět. V případě, že se zaregistrujete např. od 10. 7. 2013, můžete se tedy ke svému původnímu praktickému lékaři vrátit nejdříve od 10. 10. 2013.

Všeobecná zdravotní pojišťovna jako plátce poskytnuté zdravotní péče samozřejmě preferuje druhou možnost, protože v prvním uvedeném případě platí jednomu lékaři kapitaci, v níž je jinak většina výkonů zahrnuta, a souběžně ještě druhému lékaři výkony vykázané v rámci nepravidelné péče.

Postup, který zvolíte, však záleží na vašem rozhodnutí a také na vaší domluvě s oběma praktickými lékaři.

Důležitý také je váš zdravotní stav. Pokud jste u svého praktického lékaře i dispenzarizováni s nějakou diagnózou (diabetes apod.), nemusí být střídání registrace vhodné a rozhodně je třeba, aby oba lékaři o této situaci věděli a mohli tomu péči o vás přizpůsobit.

 

 

 

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.