Daily Archives: 3.9.2018

Hledají se noví pěstouni, pomůžete?

Všem dětem je nejlépe v láskyplné náruči. Proto při Krajském úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí, vznikla za podpory ministerstva práce a sociálních věcí ČR Pracovní skupina pro podporu pěstounství v Jihočeském kraji.

Franěk (ANO): Na Vysočině se daří řešit péči o lidi s autismem

Problematikou péče o lidi s poruchou autistického spektra a nastavením mechanismů, které doposud v České republice chybí, se zabývala při své návštěvě Domova Jeřabina předsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

Seniorům i hendikepovaným lidem může pomoci i informační centrum

Jak vyřešit specifické potřeby komunikace s hendikepovanými lidmi a se seniory? Pomoci v tom může například nové informační centrum na úřadu práce i další opatření. Především o této problematice jednali představitelé kraje se zástupci krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Karlových Varech.