Vysledky hledani pro: leoš středa

Významné osobnosti v léčebné pedagogice

Z předchozích dílů vyplynulo, že léčebná pedagogika zatím nemá v České republice legislativní zakotvení. Právní vakuum způsobuje, že obor je často interprertován některými dílčími přístupy, které jsou pak často chybně považovány za léčebnou pedagogiku jako celek. Zkuste vygooglit výraz léčebná pedagogika a většina odkazů směřuje k antroposofické pedagogice a medicíně. To není šťastné, protože antroposofie je pouze jedním z mnoha přístupů. Navíc tento přístup řada odborníků napadá. Proto zařazuji do našeho povídání část o osobnostech oboru: každý z nich přinesl nějaký dílčí pohled. Vytvoření komplexního pohledu na léčebnou pedagogiku je zatím před námi. Kdo jsou ti důležití?

Historie léčebné pedagogiky

Prolínání léčebné pedagogiky s obory jako medicína, speciální pedagogika, sociální práce či psychologie a psychoterapie neumožňuje jednoznačné stanovení historického vzniku oboru. Postupně se z těch ostatních vydělovala odlišným cílem působení. Ne tedy medicínská terapie, léčba a rekonvalescence, ale hlavně výchova a vzdělání. V ČR zatím obor oficiálně neexistuje, první pracoviště léčebné pedagogiky u nás jsou zřízena na středních a praktických školách v rámci Euroinstitutu, kde léčebnou pedagogiku vede autor tohoto článku – Leoš Středa.

Profese léčebného pedagoga

Léčebná pedagogika je obecně vymezena jako hraniční disciplína a pomáhající profese. Je vhodná jak pro jednotlivce, tak pro skupiny. Dále je zde přiblížena profese léčebného pedagoga. Tím může být například arteterapeut, muzikoterapeut či ergoterapeut a další.

Chybí u nás léčebná pedagogika?

O tom, jak moc v ČR chybí obor léčebná pedagogika a jak zásadně by mohlo toto odvětví pomoci nejrůznějším skupinám lidí se specifickými potřebami, se pro invArenu rozepsal uznávaný odborník na toto téma Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.

Arteterapie v léčebné pedagogice

Arteterapie je svébytný obor léčebné pedagogiky, jejím hlavním prostředkem je výtvarný projev. Využívá se v klinických a vzdělávacích zařízeních, a také v sociokulturní nápravě. Setkáme se s ní zejména ve zdravotnických zařízeních, ve školách, v institucích pro zdravotně postižené, v domovech s pečovatelskou službou, ve věznicích, v poradenských zařízeních, při vzdělávání dospělých, při koučinku i supervizi. Cílem je jako u každé terapie uzdravení jedince.

Euroinstitut – vzděláváním proti handicapu

Pryč je doba, kdy mentálně postižení byli zbavováni povinné školní docházky. Střední škola Euroinstitut je praktická škola a odborné učiliště, kde se mohou vyučit i klienti z domovů se zvláštním režimem a domovů se zdravotním postižením.

Euroinstitut: vzděláváním proti handicapu

Střední škola Euroinstitut v Neprobylicích na Slánsku je praktická škola a odborné učiliště, kterou nenavštěvují běžní školáci. Zdejší učni a žáci přicházejí z domovů se zvláštním režimem a domovů se zdravotním postižením.

Dnes začal Rehaprotex. Zde můžete najít lék na starosti se zdravím

Ve dnech 14.–17. května bude brněnské výstaviště patřit novinkám z oblasti zdraví, rehabilitace a sociální péče, které nabídnou veletrhy Medical Fair Brno a Rehaprotex. Nabídka je poprvé cíleně zaměřená na seniory. Některé zboží si mohou na veletrzích i koupit.

sKarta na skartování

Kdyby existovala soutěž o nejzbytečnější věc, kterou lidem stát vnutil, sKarta by zcela jistě útočila na čelné pozice. Projekt přitom původně měl smysl. Ten se však postupně zcela vytratil. Glosa MfD o tom, jak nastal poprask, když babičky najednou měly jít pro důchod k bankomatům.