Absurdní předpisy

Také vás občas zarazí absurdita některých zákonů? Příkladem může být příběh pana Vlastimila. Je vozíčkář, ale nemá právo parkovat na místech pro invalidy. Nemá totiž průkaz ZTP a podle posudkové komise správy sociálního zabezpečení na ni nemá nárok.

 

Pan Vlastimil zůstal po nehodě odkázaný na invalidní vozík. Už dvakrát na úřadu práce žádal o průkazku ZTP, dvakrát jeho žádost zamítli. Pan Vlastimil se odvolal proto na ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtěl zjistit, jak to s jeho odvoláním vypadá, a proto na posudkovou komisi ministerstva zavolal.

Vlastimil SÁDLÍK :“Bylo mi řečeno do telefonu, že mě stejně chce vidět jejich neurolog, že … Pochopil jsem to tak, že nebude brán zřetel na neurologa, kterého mám já.“

Pan Vlastimil se tak musí obrnit trpělivostí. Doložené lékařské zprávy posudkové komisi nestačí a pan Vlastimil tak asi bude muset přijet do Prahy osobně. Je to tak pro něj další komplikace.

lékařka posudkové komise:“.. já chápu, že nedá schody. Já vám vysvětluju, že tady nejsou žádný schody, po kterých by musel jít. Ale já ani nevím, proč by on nebyl schopnej po těch schodech jít, protože k tomu nemám žádný objektivní podklady, ze kterých by vyplývalo, že on není schopnej chůze po schodech.

Proč ale vozíčkář nemá nárok na průkazku osoby se zdravotním postižením?

Jana BURAŇOVÁ, mluvčí ČSSZ /16. října 2013/:“Nárok na průkazku osoby se zdravotním postižením se hodnotí základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace.“

Vlastimil SÁDLÍK, /16. října 2013/:“Hlavní důvod byl v tom, že já prostě se obejdu bez pomoci druhé osoby, že stačí, že jsem orientovanej místem a zvládám lékaře.“

Václav KRÁSA, předseda NRZP ČR:“Přeci člověk, který je na vozíku, se nemůže nikam dostat a je jedno, že si doma umí uvařit čaj. To je prostě blbost. Ti úředníci tohleto velmi dobře vědí a je potřeba s tím ještě do konce roku bojovat.“

Od Nového roku bude totiž platit úplná změna posuzování osob se zdravotním postižením a lidem na vozíku tak snad vznikne nárok na tolik potřebné průkazky.

Václav KRÁSA, předseda NRZP ČR:“Připadá mi jako v Kocourkově, jako někde úplně na Marsu, že úředník, který ví, že to je špatně, takže tomu člověku neporadí, jak to udělat, aby průkaz dostal.“

Odborníci se shodují, že pokud by pan Vlastimil byl nucen podat správní žalobu, tak by prý nepochybně vyhrál. Lékařská posudková komise se totiž nemá striktně držet jen legislativy, ale vzít v potaz všechny okolnosti posuzovaného.

podlem reportáže Prima FTV zaznamenala invArena.

1 komentář

  1. Výměna průkazu TP, ZTP, ZTP/P po skončení jeho platnosti, další absurdita!
    Vyměnili mi průkaz ZTP za nový vzor, s omezenou platností. průkaz jsem převzal a svědomitě jsem se zeptal, co bude, až skončí jeho platnost. Jak brzy před skončením platnosti mám žádat o nový průkaz. Odpověď mě šokovala: O nový průkaz je možno žádat až po skončení platnosti dosavadního. Před skončením platnosti nebude žadatel o nový průkaz posouzen. Takže skončí platnost průkazu, budu bez přiznaných výhod, a budu kdovíjak dlouho čekat na nové posouzení a vydání nového průkazu.
    Jde to snad obejít tak, že mám asi 4 měsíce před koncem platnosti podat žádost o přiznání vyššího stupně, tedy ZTP/P. Taková žádost bude posouzena, s možným přiznáním znovu ZTP.
    Opravdu kvalifikovaní zástupci z lidu vydávají zákony a předpisy proti postiženým.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.