Mám problém s páteří. Mohl bych dostat průkaz ZTP?

Jsem v částečném invalidním důchodu 2. stupně s postižením páteře. Mám nárok na průkazku ZTP? Nejde mi o příspěvek na mobilitu. Dotaz do poradny. /ilustrační obrázek/

ODPOVĚĎ:  Existující papírové karty TP, ZTP a ZTP/P jsou již dnes nahrazovány průkazem osoby se zdravotním postižením, který tyto zažité zkratky přebírá. Ačkoli je institut „mimořádných výhod“ rušen, benefity, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení výše uvedených průkazů, zůstávají v platnosti.

Zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, a to automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné. Průkaz osoby se zdravotním postižením je součástí karty sociálních systémů, tedy sKarty.

Jednou z funkcí karty je funkce průkazu osoby se zdravotním postižením. Jednotlivé typy průkazů náleží osobám podle stupně zdravotního postižení a omezení s tím související.

Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Lidé mohou o průkaz požádat na krajské pobočce ÚP. JIž vydané průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (papírové karty TP, ZTP a ZTP/P), které byly vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011, zůstávají nadále v platnosti, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech.

invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.