Mám nárok na vdovský důchod, když muž byl invalida?

ilustrační foto: MorgueFile

Dotaz: Mám nárok na vdovský důchod? Můj muž byl invalidní důchodce…Odpověď se dočtete v článku.

Odpověď:

Podle platné legislativy mají lidé nárok na vdovský důchod po smrti jednoho z manželů, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Vdovecký nebo vdovský důchod náleží též manželce nebo manželovi osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu.

Po uplynutí doby jednoho roku náleží výplata tohoto druhu důchodu, pokud vdova nebo vdovec splňuje některou z následujících podmínek:

– je invalidní

– pečuje o nezaopatřené dítě (musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod)

– pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby

– pečuje o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.