Mají handicapovaní parkování na vyhrazených místech pro invalidy vždy zdarma?

ilustrační foto: Flickr.com

Dotaz: Je pro řidiče s ZTP/P parkování se závorou vždy bezplatné, když je tam vyhrazené místo pro invalidy? ptá se čtenářka s tím, že přestože průkaz ZTP/P má, musela za parkoviště zaplatit.

DOTAZ:
10.ledna 2014 v 09:32 jsem zaparkovala na parkovišti se závorou vedle bývalého obch.domu Horník, kde bylo vyhrazeno 1 místo pro invalidy. Když jsem chtěla vyjet v 10:08 z parkoviště, závora se pro nezaplacení nezvedla. Musela jsem jít o berlích přes 2 parkoviště ke stánku, kde hlídač parkovišť za 36 minut ode mne vyinkasoval 20 Kč. Poté se vrátit k autu, až pak po vložení lístku se mi závora zvedla.
Zajímalo by mne jestli existuje karta pro výjezd z parkovišť kdekoliv, když na parkovišti je vyhrazeno místo pro invalidy. Nejde mi momentálně o těch 20 Kč., ale o bezohlednost majitele k postiženým jmenovaného parkoviště.

K dotazu lze sdělit následující:
Výši parkovného si v ČR vždy stanovuje provozovatel parkoviště, neexistuje žádné nařízení, které by mu přikazovalo, že handicapovaní budou mít vždy parkování zdarma. Je to tedy jen na dobré vůli provozovatele potažmo majitele parkoviště.

To, že na parkovišti je vyhrazené místo pro zdravotně postižené ještě neznamená, že je tam možné bezplatně parkovat. Taková místa jsou zřizována především proto, aby handicapovaný měl vždy zajištěno, že na parkovišti zaparkuje, že to bude dostatečně široké místo, aby mohl z automobilu vystoupit například vozíčkář, a že bude co nejblíže zařízení, ke kterému parkoviště patří.

Všeobecně používaná karta, která by zdravotně postiženým zvedala zdarma závory, bohužel neexistuje. Je to zajímavý nápad, avšak z celorepublikového hlediska asi jen velmi složitě proveditelný, hlavně kvůli tomu, že ne všechna parkoviště mají stejné závory a karta by tak ne všude fungovala.

Obecně lze ale říci, že většina parkovišť, která patří ke státním úřadům, lékařským zařízením a ostatním institucím, je pro handicapované bezplatná.

Jiří Marek
invArena

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.