V Brně mají DP Asistenta

Brněnský dopravní podnik zavedl jeko pomoc zdravotně postiženým tzv. DP asistenta. Je to pracovník, který v dopravě postiženému zdarma pomáhá. 

Co je DP asistent?
Osobní pomoc okruhu potřebných zákazníků při cestování brněnskou veřejnou dopravou provozovanou DPMB, a.s., například starším a tělesně postiženým cestujícím, rodičům se třemi a více dětmi předškolního věku, ale i jako ambulantní informační služba při změnách v organizaci dopravy, při zahajování a ukončování větších výluk nebo při mimořádných výlukách, kdy pracovníci DPMB informují cestující o náhradním způsobu dopravy, popř. o dalších změnách přímo na zastávkách.

Obsah služby DP asistent: Doprovod cestujícího během cestování prostředky městské hromadné dopravy na území města Brna, tj. z výchozí zastávky do cílové zastávky cesty, včetně přestupování, pokud tato cesta navazuje na další využití prostředků veřejné dopravy. Sem patří osobní pomoc při nastupování, pohybu ve vozidle a při vystupování, vyhledávání spoje, informace o průběhu cesty aj.

Pro koho je DP asistent určen?
-držiteli průkazu ZTP a ZTP/P -osobě starší 75 let -rodiči se třemi a více dětmi, z čehož alespoň tři děti jsou předškolního věku

Kde si můžete službu DP asistent objednat? Službu je nutno objednat nejméně 24 hodin předem v pracovní dny od 6 do 14 hodin na telefonním čísle 543 171 350.

Služba je poskytována osobám s platným jízdním dokladem, a to zdarma.
Zdroj: www.dpmb.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.