NRZP: Úřad práce a ČSSZ porušují zákon

vaclav-krasa

Množí se případy, kdy se žadatel o příspěvek na péči (PNP) odvolá proti rozhodnutí o přiznání na PNP a při odvolání je mu stupeň příspěvku na péči dokonce ještě snížen. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR je takový postup protiprávní.

NRZP ČR byla na neblahou situaci upozorněna organizací Sdružení proPAS, která poskytuje rady rodičům, jejichž děti trpí poruchou autistického spektra. Dochází k tomu, že Úřad práce rozhodne o nároku na příspěvek na péči, ale posléze po odvolání tento příspěvek nejneže nezvýší, ale naopak sníží.

Žadateli je například přiznán druhý stupeň PNP tedy příspěvek ve výši 4000 korun měsíčně. S tím se ale handicapovaný nesmíří a podá odvolání proti rozhodnutí, neboť na odvolání má právo každý. Místo toho, aby však úřad rozhodl o zvýšení příspěvku nebo ho alespoň ponechal v původní výši, rozhodne k jeho snížení na první stupeň, což je pouze 800 korun.

Tvrzení NRZP ČR se opírá o zákon

„V § 90, odst. 3, správního řádu zákon stanoví: „Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem.“ To znamená, že v neprospěch odvolatele lze změnit na základě odvolání rozhodnutí jen zcela výjimečně a to v zákonem stanovených případech,“ vysvětluje právní expert NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka.

Předseda NRZP ČR Václav Krása upozorňuje na větu v zákoně, na základě které může při odvolání dojít ke snížení PNP:

„Podle našich poznatků k výše uvedenému porušování správního řádu dochází poměrně často, a to především proto, že může být zneužívána věta, ve které se hovoří, že napadené rozhodnutí je v rozporu s veřejným zájmem. MPSV ČR a další orgány mohou tvrdit, že úspora finančních prostředků je veřejným zájmem, a tudíž snížení původně přiznané dávky je v pořádku. NRZP ČR se domnívá, že toto nemůže být veřejným zájmem, protože veřejným zájmem musí být spokojenost občana a možnost jeho integrace do společnosti.“

Krása také žádá všechny ty, kteří podali na výsledek odvolání správní žalobu k soudu a ten potvrdil rozhodnutí odvolací komise, tedy snížení PNP, invalidity nebo odebrání průkazu OZP, aby mu napsali na e-mail v.krasa@nrzp.cz. Podle něj je hlavně nejdůležitější napsat, jak své rozhodnutí soud odůvodnil.

Jiří Marek
invArena

2 komentáře

  1. Že by stále pozůstatky a přívrženci tzv Drábkovy sociální reformy, která byla ve skutečnosti antireforma a byla v konečné fázi zaměřena ku škodě mnohých zdravotně postižených. Rád bych se tedy zeptal současné ministryně za ČSSD MPSV co v tomto hodlá udělat a proč již tak neučinila?!

  2. Mám taky podobnou zkušenost. Jsem opatrovníkem mentálně postižené sestry.Sestra vlastnila Průkaz ZTP/P od 18 let.V roce 2014 jsem žádala o příspěvek na mobilitu následně byl sestře přezkoumán zdravotní stav a byl jí přiznán jen průkaz ZTP.Odvolala jsem se dvakrát a dopadlo to že nakonec jí přiznali jen průkaz TP.Znovu jsem se odvolala ale ministerstvo to jen potvrdilo. Ve vyjádření mi napsali že původní přiznání průkazu byl posudkový omyl a její stav byl nadhodnocený a naleží jí tedy jen průkaz TP.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.