Nepřiznali nám příspěvek na auto. Máme si zažádat znovu?

ilustrační foto: Nathan Eal Photography / Flickr.com

Dotaz: Potřebuji poradit ohledně dcery s Down. syndromem a vážnou srdeční vadou a s neřešitelnou plicní hypertenzí. Nebyla nám přiznána “dotace” na auto. Myslíte si, že má cenu zkusit to tento rok znovu nebo dopadneme stejně a nemá to cenu?

ilustrační foto: Nathan Eal Photography / Flickr.com

Dotaz: Potřebuji poradit ohledně dcery s Down. syndromem a vážnou srdeční vadou a s neřešitelnou plicní hypertenzí. Její zdravotní stav je vážný. Přesto Alespoň 1x týdně ji vozíme do zvláštní školy ve vesnici, kam se tak brzy ráno jinak než autem nedostaneme. Dcera je sice veselá (stejně jako ostatní děti s DS), ale velmi unavená. Často nevyjde ani do 3.patra, v němž bydlíme (dům bez výtahu). Musíme ji nosit. Teď je jí už 15 let, ale díky této vadě má 23 kg, plenky, bere spoustu léků již od narození, často jsme u lékařů nebo v nemocnici. Nemá orientaci, kardiolog doporučuje raději dopravu autem kvůli infektům a počasí.
Přesto nám nebyla přiznána “dotace” na auto. Naše dosavadní už dosluhuje a na nové nemáme. Minulý rok jsme si požádali o tento příspěvek, zamítli nám to a ani po odvolání nám částku na tuto pomůcku nepřiznali. Myslíte si, že má cenu zkusit to tento rok znovu nebo dopadneme stejně a nemá to tudíž cenu?

Odpověď:
Podle zákona nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Z uvedeného vyplývá, že Vaše dcera by nárok na příspěvek mohla mít. Bohužel případů, kdy lidem s Downovým syndromem nebyl přiznán příspěvek na motorové vozidlo, bylo v minulosti více a v poslední době nedošlo k žádným změnám ve vyhlášce, které by situaci řešily.

Zásadní Ve Vašem případě je, jak moc těžkou mentální retardací dcera trpí. Pokud si tedy budete znovu žádat, což lze jen doporučit, nejlépe uděláte, když si zajistíte lékařskou zprávu, která bude jasně prokazovat mentální retardaci Vaší dcery. Všeobecně se dá říci, že pokud při nové žádosti obdrží lékařská posudková služba nějaké nové nálezy, zásadně se zvyšuje šance na přiznání příspěvku.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.