Držitelé průkazů ZTP pozor, letos je musíte vyměnit

I když budou nové kartičky vydávány až od dubna, někteří lidé chodí na úřad už teď.  Podle nové právní úpravy, která výrazným způsobem mění současnou koncepci legislativního procesu, jehož cílem je ukončit platnost všech průkazů mimořádných výhod a zavést automatický přechod nároků na průkazy OZP, je potřeba provést výměnu doposud platného průkazu za nový.

To může být provázeno také některými komplikacemi, které zaznamenal v prvních týdnech letošního roku i Úřad práce v Tachově.
V roce 2015 začnou tedy platit nové průkazy osob se zdravotním postižením. Nové průkazy, v podobě plastových kartiček, nahradí staré kartičky papírové, které jsou nyní označeny stupni přiznanýchvýhodproosobyTP,ZTP, nebo ZTP/P.
Jejich platnost končí posledním dnem roku 2015. Všechny osoby, které jsou držiteli průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením, si musí jejich výměnu bezpodmínečně zajistit. Výhody, které osobám se zdravotním postižením vyplývaly z držení dosavadních průkazů, budou platit i nadále.
Úřad práce nebude zahajovat správní řízení, jak tomu bylo doposud, ani nebude mít povinnost sledovat, kdy končí platnost průkazů u jednotlivých osob. To bude povinností každého držitele průkazu OZP.
Zdravotně postižení obdrželi k výměně průkazů výzvu. „V minulých dnech převzaly všechny zdravotně postižené osoby v našem regionu výzvy, aby se dostavily na úřad práce k výměně průkazů,“ potvrdila ředitelka Úřadu práce ČR v Tachově Jana Šimková.
„Protože výzvy odešly hromadně a lidé je dostávají do poštovních schránek jako dopis, vyskytují se už dnes některé problémy, na které bych chtěla reagovat. Máme řadu telefonátů, někdy nás lidé i zbytečně navštěvují,“ dodala s tím, že lidé většinou ne dost pozorně sledují pokyny ve výzvách, kde je zcela jasně stanoveno, že nové průkazy budou vydávány až od 1. dubna letošního roku.
„Na celý proces výměny, který potrvá až do konce tohoto roku, je tedy času víc než dost. Při všech jednáních to neustále zdůrazňujeme, chceme předejít zbytečným frontám. Pokud občan požádá o výměnu, je bezpodmínečně nutné, aby předložil průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP, neboť na výměnu mají nárok pouze držitelé průkazu,“ uvedla dále ředitelka. O výměnu si musí držitel požádat do konce letošního roku. Po uplynutí této lhůty bude nutno podat novou žádost o přiznání OZP.
Totožnost je nutné prokázat občanským průkazem a doložit aktuální fotografii běžného formátu. „Unás pak vyplní žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, my tyto údaje zadáme do systému elektronického zpracování dat a vytiskneme příslušný formulář, kde budejeho foto. Žadatel tyto dokumenty podepíše, my je naskenujeme do programu počítače a pak je odešleme do tiskárny ke konečnému zpracování. A znovu zdůrazňuji, že tentoproceszačne probíhat až od prvního dubna. Ne dříve,“ shrnula fakta.
Držiteli průkazu vzniká například nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných prostředcích hromadné dopravy, bude mít přednost při jednáních na úřadech, bezplatné jízdné ve veřejné hromadné dopravě, případně slevu jízdného, nárok na parkování automobilů na rezervovaných místech a dopravu vodícího psa.
Na vydání nového průkazu mají nárok všichni držitelé doposud platných průkazů, a to všech typů. Ten trvá pouze po dobu, po kterou byly přiznány mimořádné výhody. Pokud žadatel nedoloží dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá jen po dobu přiznané platnosti.
Na výměnu průkazů je podle ředitelky úřadu práce bezesporu času dostatek.
Všichni občané z Tachovska, jichž se toto opatření týká, mohou své požadavky uplatňovat na oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR v Tachově, případně na pracovišti ve Stříbře.

http://tachovsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.