Jak postupovat při ztrátě průkazu OZP

Se začátkem roku se na Úřadech práce objevil další problém. Úředníci nevěděli, jak postupovat při vystavení nového průkazu TP, ZTP či ZTP/P. Vysvětlení proto podává předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása (foto).

Kvůli sKartám neumožňovala vyhláška, která vešla v platnost 1. 1. 2012, prodlužování platnosti průkazů zdravotně postižených. Podle původního plánu totiž už letos v lednu měli všichni mít sKartu, na které příslušný symbol průkazu měl být vyznačen. Avšak Úřady nestihly vydat ještě ani desetinu takových speciálních sKaret, a hned je problém na světě.
„Právní předpisy účinné od 1. ledna 2012 neumožňují prodloužení platnosti průkazu mimořádných výhod, kterým skončila platnost, nebo vydání průkazu mimořádných výhod jako náhrady za průkaz mimořádných výhod, který byl ztracen, poškozen nebo odcizen.

Od začátku roku 2013 obdrželo GŘ ÚP velké množství stížností a podnětů ze strany klientů, kteří ztratili nebo jim byl odcizen průkaz mimořádných výhod a domáhali se vystavení nového náhradního průkazu. Jelikož jim ze strany ÚP nebylo umožněno vystavení náhradního průkazu mimořádných výhod, ocitli se v nelehké situaci ze dne na den. Klienti poukazují na to, že práva, která kdysi nabyli jim byly bezdůvodně odebrány,“ uvedla v dopise NRZP ČR ministryně Ludmila Müllerová.

Generální ředitelství Úřadu práce v souvislosti s nastalou situací vydalo metodiku k vydávání průkazů OZP, to si však odporuje s tím, co doporučuje Müllerová.

„V metodice se uvádí, že Úřady práce budou dodržovat výklad přechodných ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP, tedy § 38, odst. 7, který říká, že po 1. 1. 2012 zůstávají v platnosti průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod, a to do doby platnosti, která je na nich vyznačena, nejdéle do konce roku 2015 a ztráta či znehodnocení průkazu mimořádných výhod znamená okamžité pozbytí jeho platnosti. Tato věta v metodice je lživá. Citované ustanovení zákona nic nehovoří o tom, že při ztrátě či znehodnocení průkazu mimořádných výhod dojde k okamžitému pozbytí nároku na tyto výhody. Je to logicky nesmysl a pro nás nepřijatelné. Občan nemůže pozbýt nabytá práva tím, že ztratí o nich nějaký doklad. Muselo by dojít k rozhodnutí správního orgánu,“ vysvětluje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Čr Václav Krása.

Podle něj se lidé mají řídit doporučením paní miministryně, které zní:
„V případě, že se klient dostaví na úřad práce a oznámí, že ztratil nebo mu byl odcizen průkaz mimořádných výhod a chce vystavit náhradní průkaz, je potřeba nejdříve zkontrolovat spisovou dokumentaci a zjistit platnost původního průkazu mimořádných výhod (pokud je klient příjemcem příspěvku na mobilitu z přechodných ustanovení, je možno tuto skutečnost ověřit i u žádosti o příspěvek na mobilitu).

– Po ověření platnosti průkazu mimořádných výhod klientovi vydáme dočasný průkaz OZP, tzv. laminovaný se shodným označením jaký měl původní průkaz (TP, ZTP, ZTP/P)
a. Pokud platnost původního průkazu byla kratší než 1 rok, vydáme dočasný laminovaný průkaz OZP s dobou platnosti do data původního průkazu
b. Pokud platnost původního průkazu byla delší než 1 rok, vydáme dočasný laminovaný průkaz OZP s dobou platnosti na 1 rok od vydání průkazu

– Při vydání průkazu mimořádných výhod nabídneme klientovi možnost podat si žádost o průkaz OZP (podle situace klienta případně příspěvek na péči či příspěvek na mobilitu), v rámci řízení by došlo k posouzení zdravotního stavu a následně v případě přiznání by mu byla vydána sKarta s funkcí průkazu OZP, která má paušálně platnost 4 roky.“

invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.