Slunečnice rozdává radost

Tělesně či mentálně postiženým lidem se snaží nově pomáhat se zapojením do běžného života vimperský spolek Slunečnice.

„Nabízíme přátelské, bezpečné a inspirativní aktivity lidem se zdravotním postižením či těm, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, ale i etnickým menšinám. Chceme jim poskytovat komplexní podporu a působit proti negativním jevům,“ shrnula cíle, s nimiž začala Slunečnice od února fungovat, Jana Šabršulová.

A první výsledky už jsou vidět, jak říká starostka Vimperka Jaroslava Martanová (SNK ED). Například v praktické základní škole Slunečnice každý čtvrtek dopoledne učí děti vyrábět ruční keramiku. Před Velikonocemi to byly mimo jiné velikonoční ovečky či zvonkohry. Hotové výrobky je pak možné si koupit nejen v keramické provozovně Slunečnice, ale i v obchodech ve Vlachově Březí, Prachaticích a ve Vodňanech nebo se objeví na prodejních výstavách. První velmi úspěšná už proběhla v Městské knihovně ve Volarech.

Spolek poskytuje sociálně-terapeutické dílny a nabízí i další volnočasové aktivity. Získal na ně prostory od města a hradí v nich pouze spotřebované energie. Místnost byla nevyužitá, a když přišla Slunečnice se svým projektem, rozhodla se radnice vyjít jí vstříc.

„Spolek samotný pomáhá a zaměstnává několik lidí. Výrobky ze zdejší dílny už udělaly radost stovkám lidí a další budou přibývat. Cenově jsou navíc velice příznivé,“ konstatovala starostka. Oceňuje, že spolek spolupracuje i s vimperskou praktickou školou a rovněž zaměstnává čtyři osoby se zdravotním postižením.

Výrobky jsou vyráběny osobami se zdravotním postižením a uživateli sociální služby sociálně terapeutické dílny

Zakoupením výrobků se podpoří provoz neziskové organice pro osby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením.

Co je posláním spolku?

Zabránit sociálnímu vyloučení osob se zdravotním a duševním postižením a umožnit jim začlenit se do společnosti a prostřednictvím nabytých dovedností v rámci sociálně terapeutických činností získat pocit užitečnosti a plnohodnotného života. Prioritou poskytovaných služeb jsou činnosti zaměřené především na podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností cílové skupiny uživatelů sociální služby.

Co jsou sociálně terapeutické dílny?

Jsou to ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. V rámci sociálně terapeutických dílen zajišťuje Spolek Slunečnice v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Sociální služba je uživatelům nabízena od pondělí do pátku od 7:00 hodin do 16:00 hodin.

Jaké činnosti spolek nabízí?

výroba keramického zboží (výroba a prodej zahradní, figurální a užitkové keramiky, upomínkových a dárkových předmětů)
výroba výrobků zaměřených na zdraví a krásu (prodej přírodních mýdel a koupelnových solí)
výroba malých upomínkových předmětů v textilní dílně (háčkování, pletení)
výroba kreativních výrobků
gravírování a leptání skla, fimo, korálkování, pletení z papírového pediku, drátkování, enkaustika, floristika a dekorace, malování na sklo a porcelán a malba

Věková skupina uživatelů?

dorost /16-18 let/
mladí dospělí/19-26let/
dospělí /27-64 let/

A další činnosti?

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovně vzdělávací aktivity a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, organizování kulturních a společenských akcí, organizace volnočasových aktivit (taneční a hudební terapie, sportovní aktivity) a podpora a propagace aktivní realizace dobrovolnictví a provozování workschopů – tvůrčích kurzů pro cílovou skupinu.
Kde naše služby poskytujeme?

Sociálně terapeutické dílny se poskytují ve městě Vimperk, ulice 1. máje č.p. 74. Uživatelům je sociální služba poskytována bezplatně.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.