NRZP usiluje o změnu systému rozdělování příspěvků na péči

Tisíce lidí bojují nejen s handicapem, ale i s úřady kvůli příspěvku na péči. Vše začíná odvoláním na příslušném úřadu práce. Pokud žadatel neuspěje, může pokračovat správní žalobou nebo žádat  Ministerstvo sociálních věcí o takzvaný rozklad. MPSV však většinou rozhodne v neprospěch klienta.

 

 Tv Barrandov

Příběhy lidí, kteří byli odkázáni na příspěvek na péči od státu a kteří museli o jeho adekvátní výši bojovat. Takoví lidé jsou hodnoceni podle deseti bodů z oblastí každodenního života. Svou situaci ale prý stejně nemají šanci vždy přesně vystihnout.
Posudková komise ročně posoudí kolem sto padesáti žadatelů o příspěvek na péči. Proti jejímu rozhodnutí se ročně odvolá na osm tisíc z nich, ty pak čeká následující úřední kolotoč.

Romana SKÁLA-ROSENBAUM, ředitelka Parkinson- Help:  Pokud dostanete příspěvek osm set korun a zároveň s tím vyrozumění, že vaše péče musí být zajištěna dvacet čtyři hodin denně, tak to je nemožný.

Jsou jich tisíce. Bojují nejen s handicapem, ale i s úřady. Komunikace s nimi trvá měsíce, někdy i roky. Vše začíná odvoláním na příslušném úřadu práce. Pokud žadatel neuspěje, může pokračovat správní žalobou u krajského soudu. Ta má výhodu, že je bez poplatků a advokáta, takže nic nestojí. Další z možností je zažádat přímo Ministerstvo sociálních věcí o takzvaný rozklad.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením:  U toho rozkladu většinou paní ministryně dostane takové informace, že většinou rozhodne v neprospěch klienta.

Zatímco někteří handicapovaní strádají, řada lidí příspěvky okázale zneužívá. Jde nejčastěji o příbuzné důchodců, kteří automaticky po dovršení určitého věku zažádají o příspěvek. Státu tak unikají miliardy korun.

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:   Rodinní příslušníci, syn, dcera, partneři, manžel, manželka tu péči zajišťují, ty finanční prostředky nepotřebují, protože chodí do práce a není potřeba z práce odcházet, ta péče není tak náročná a ten příspěvek je potom používán na jiné účely, ať už je to příspěvek na benzín.

Dušan GAJDOŠČÍK, ředitel odboru posudkové služby:  Z pohledu Lékařské posudkové služby my máme stanoveny zákonem a prováděcí vyhláškou, jakým způsobem se mají posuzovat ty jednotlivé situace, ve kterých se octne zdravotně postižený.

Národní rada osob se zdravotním postižením vidí východisko ve zrušení stávajícího systému rozdělování příspěvků a jeho nahrazení systémem novým. O možných řešeních se zatím pouze diskutuje.

Tv Barrandov

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.