Jsem invalidní, ale invalidní důchod nedostanu. Proč?

Dotaz: Byl jsem uznán jako invalidní ve třetím stupni. Důchod prý ale nedostanu. Údajně kvůli nějakému pojištění. Chci se zeptat o co jde a co s tím mohu dělat?


Odpověď:

To, že je člověk uznán jako invalidní ještě skutečně nemusí znamenat, že má automaticky nárok na vyplácení invalidního důchodu. Na ten totiž máte nárok pouze v případě, že splňujete potřebnou dobu důchodového pojištění a nebo když Vám byla přiznána invalidita z důvodů pracovního úrazu.

Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u pojištěnce:
• do 20 let méně než 1 rok,
• od 20 do 22 let 1 rok,
• od 22 let do 24 let 2 roky,
• od 24 let do 26 let 3 roky,
• od 26 let do 28 let 4 roky,
• nad 28 let 5 let.
Do doby pojištění se započítává také studium na střední či vysoké škole.
Abyste mohl pobírat invalidní důchod třetího stupně, budete muset učinit nějaký z následujících kroků.

Pokud Vám to zdravotní stav alespoň trochu dovoluje, bylo by z dlouhodobého hlediska nejlepší, abyste si našel nějaké zaměstnání a nebo se stal osobou samostatně výdělečně činnou.

Další možností, která by měla také vést k získání zaměstnání, je nechat se na Úřadě práce zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání. To v případě invalidity lze, nemáteli ale na rozhodnutí o invaliditě uvedeno, že nejste schopen vykonávat výdělečnou činnost ani za zcela mimořádných podmínek. V takovém případě Vás na Úřadě práce odmítnou.

Získat potřebnou dobu pojištění můžete ještě díky tzv. dobrovolnému důchodovému pojištění. K němu se můžete přihlásit na své pobočce České správy sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, že si potřebnou dobu pojištění doplatíte. V roce 2015 činní nejnižší možná měsíční částka na dobrovolné důchodové pojištění celkem 1863 Kč.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.