Srdce očima dětí…

iílustrační foto: svilen001 sxc.hu

Pod titulem Děti dětem se skrývá charitativní výstava dětských uměleckých děl, která je k vidění ve volně přístupném vestibulu Kongresového cestra Praha během konference kardiologů,  a to od 20. do 23. května.

Hlavním motivem výstavy je dětské srdce. 28. května pak proběhne v Rezidenci primátora hl. města Prahy dražba vybraných děl, jejíž výtěžek bude použit na podporu Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole.

Výstavu Děti dětem tvoří na 50 děl, ve kterých se zdravé děti i děti s různými formami srdečních onemocnění snažily vyjádřit své pocity na téma sdrce a nemoci srdce a to prostřednictvím kreseb, soch, fotografií a další. Svými díly přispěly děti ze ZŠ Socháňova, Praha; ZUŠ Prostějov; ZUŠ Blatiny Praha; DSS Slatiňany; MŠ Žďárec; ZUŠ Šimáčkova, Praha; Fokus Nový Jičín; a pacienti Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole.

Mimo výstavu, která poskytuje autentickou atmosféru, je tento soubor jedinečných děl, které vytvořily děti všech věkových kategorií uspořádán do speciální fotografické knihy. Výstava Děti dětem pak vyvrcholí dražbou v Rezidenci primátora hl. města Prahy, Adriany Krnáčové. Výtežek z akce bude použit na zlepšení péče o pacienty Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole.

Tato charitativní výstava je organizována v rámci 49. ročníku Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, který se koná ve stejném termínu v prostorách Kongresového centra Praha. Toto mezinárodní setkání více než tisícovky předních dětských kardiochirurgů každoročně pořádá Association for European Paediatric and Congenital Cardiology sídlící ve francouzském Lyonu.

Mezinárodní význam kongresu AEPC 2015 si uvědomuje i reprezentace hl. města Prahy, která tuto akci podpořila jak symbolicky, kdy primátorka hl. města Adriana Krnáčová osobně přivítala delegáty během své řeči při zahajovacím ceremoniálu ve středu 20. května, tak i dalšími výhodami pro delegáty kongresu AEPC 2015. Primátorka ocenila práci lékařů a dalších odborníků, kteří se věnují něčemu tak mysterióznímu jako je lidské srdce. Během zahajovacího ceremoniálu promluvil i profesor Janoušek, který v úvodním slovu všechny účastníky vřele přivítal a za spolupráci poděkoval svým kolegům z lokální organizační komise, pořadatelům charitativní výstavy Děti dětem i týmu společnosti C-IN, který zajistil profesionální organizační servis pro celý kongres a jeho delegáty.

Dětská kardiochirurgie má v České republice silnou historickou tradici, která sahá až hluboko do 40. let. Rozvoj tohoto lékařského oboru pak podpořil v roce 1977 vznik specializovaného Dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Motole, které se stalo pracovištěm kombinujícím poznatky z kardiologie a chirurgie. Toto centrum se převážně zabývá diagnostikou a následnou léčbou vrozených a získaných srdečních vad, které ročně provede na 500 operací srdce. Díky propracované síťi kardiologických poraden a specializovaným centrem v Praze je jediným zařízením svého druhu v České republice a díky rekonstrukci může směle konkurovat podobným zařízením ve světě nejen hodnotou profesionální péče, ale i vybaveností.

iílustrační foto: svilen001 sxc.hu

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.