Byl mi vydán nový průkaz OZP pouze na deset let. Je to správné?

Dotaz: Od ledna 2005 mi byly přiznány mimořádné výhody II.stupně.Od října 2011 mi tyto výhody byly přiznány s platností trvale. Na výzvu ÚP jsem 1.4.2015 podal žádost a prokázal nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. 29.4.2015 mi byl nový průkaz vystaven s platností do 28.4.2025. Je omezení platnosti správné?

Odpověď:
Jelikož se už objevili lidé, kteří tvrdí, že získali nový průkaz OZP na trvalo, pro jistotu jsme se zeptali předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásy, jak to s platností nového průkazu ve skutečnosti má být:

„Nové průkazy OZP jsou skutečně vydávány na dobu 10 let, protože tak stanoví zákon č. 329/2011 Sb. o dávkách pro OZP. Průkaz je vydáván na dobu omezenou z toho důvodu, aby byl vždy aktuální a aby se obnovila jeho funkce. MPSV se obávalo, že po 10 letech mohou být průkazy různě znehodnoceny. Výměna průkazu po 10 letech by měla být u osob, které mají rozhodnutí posudkového lékaře, že jim je průkaz přiznán trvale, pouze administrativní záležitostí.To znamená, že u těchto lidí nebude probíhat nové posuzování zdravotního stavu každých 10 let.“

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.