INSPO 2017: Technologie pomáhají překonávat bariéry

Informační a komunikační technologie významně usnadňují a zkvalitňují život lidem se zdravotním postižením. Potvrdil to 17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který proběhl 25. března v Kongresovém centru Praha. Rekordním 400 účastníkům poskytlo 24 přednášek a 27 vystavovatelů unikátní přehled nejnovějších pomůcek, aplikací, programů a služeb, které pomáhají uživatelům vyrovnat se s nejrůznějšími zdravotními omezeními.

„Technologie mají prokazatelný potenciál měnit lidské životy, umožňují překonávat bariéry, se kterými se potýkají lidé se specifickými potřebami v každodenním životě, ale bez společného setkávání a učení se by vývoj a šíření těchto technologií nebyl možný,“ uvedla Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone, a dodala: „Letošním klíčovým tématem byl internet věcí a jeho potenciál v oblasti asistivních technologií, v příštím roce budeme na konferenci INSPO s jistotou testovat již hotová řešení internetu věcí pro lidi se zdravotním postižením. Nadace Vodafone bude i v roce 2018 u toho.“

Nadace Vodafone je generálním partnerem konference INSPO již od roku 2014. Dalšími dlouhodobými partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB a středisko Masarykovy univerzity Teiresiás, mediálními ČTK Protext a portál Helpnet. Konferenci organizuje BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz.

V dopoledním společném programu podle hlasování publika nejvíce zaujala přednáška Filipa Maleňáka o aplikaci Záchranka. S její pomocí uživatelé rychle kontaktují tísňovou linku 155 se současným odesláním své přesné polohy a dalších informací o svém zdravotním stavu. Za první rok provozu si aplikaci stáhlo 333.800 uživatelů, umožnila více než 7000 volání na linku 155 a její zásluhou došlo k více než 750 úspěšným zásahům. Na konferenci bylo představeno její vylepšení pro uživatele se zrakovým a sluchovým postižením. Silný okamžik nastal v průběhu diskuse, kdy se přihlásil neslyšící účastník Josef Herz a popsal, jak se mu díky aplikaci dostalo včasné pomoci v kritické zdravotní situaci. Filip Maleňák převzal ocenění i za nejlepší expozici.

Velký zájem vzbudila mobilní aplikace EVA Facial Mouse španělské Nadace Vodafone, kterou představil její španělský tvůrce César Mauri. Ve světě si ji stáhlo více než 800.000 uživatelů, u nás však dosud není známa. Jak umožňuje ovládat mobilní zařízení pomocí sledování obličeje uživatele, to prakticky předvedla kvadruplegička Dita Horochovská. Nadace Vodafone bude usilovat o lokalizaci aplikace do českého jazyka, aby v nejbližších měsících mohli i uživatelé z České republiky EVU používat bez jazykové bariéry.

Odpoledne se účastníci rozdělili tradičně do tří sekcí. Nejvíce hlasů v sekci o vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením získal náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek, který informoval o chystaných změnách v podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V sekci o přístupnosti nejen webu bodovala přednáška Marka Salaby o novém orientačním systému pro zrakově postižené. Je založen na kombinaci takzvaných beaconů se softwarovým vybavením chytrých mobilních telefonů a dobře připravenými popisy prostoru.

Účastníci se sluchovým postižením ve své sekci nejvíce ocenili přednášku Lucie Břinkové a Zuzany Hájkové o projektu Deaf Friendly, který je zaměřen na informování neslyšících na webu ve znakovém jazyce. Díky speciálně vyvinutému rozšíření prohlížeče Chrome je možné doplňovat jakékoli webové stránky, aniž by se zasahovalo do jejich struktury, o překlad do českého znakového jazyka. Neslyšící menšina v ČR tak může přijímat informace ve své mateřštině, jak se účastníci mohli přesvědčit na webových stránkách Oborové zdravotní pojišťovny.

Na konferenci byla rovněž předána Cena Nadace Vodafone Rafael spojená s odměnou 200.000 korun. Za aplikaci Znakujte s námi ji obdrželo Centrum dětského sluchu Tamtam. Aplikace je určena primárně slyšícím rodičům neslyšících dětí. Pomáhá jim, aby dokázali se svými sluchově postiženými dětmi plnohodnotně komunikovat.

Dále byly vyhlášeny výsledky 13. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Došlo do ní 34 příspěvků od autorů s nejrůznějším zdravotním postižením, kteří popisují, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. První cenu 7000 korun od ČSOB převzal na vozíku Richard Bureš z Ratíškovic.

K tradičně pohodové atmosféře přispěla letos zásluhou Nadace Vodafone nově i relaxační zóna, v níž mohli účastníci mimo jiné využít služeb čtveřice nevidomých masérů z neziskové organizace Novida.

Všechny přednášky zaznamenali pracovníci střediska Teiresiás na video, po zpracování budou vystaveny na webu. Další informace o konferenci jsou na stránkách www.inspo.cz.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.